Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Priedīte"

A.Ķirškalne „Veltījums Priedītes bērniem” 1995.gada 19.septembrī

Esam mazi čiekurēni

Lieliem mums un stipriem augt,   

Lai mūsu Tēvuzemītē

Var par dižiem kokiem saukt.

Lai nekādi nikni vēji

Galotnes mums nespēj liekt.

Gribam augstu celtām rokām

Pašus saulesstarus liekt.

 Vēsture

Pirmsskolas izglītības iestāde atvērta 1967.gada decembrī. Ar Madonas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 1989.gada 20.oktbra lēmumu, bērnudārzam tika piešķirts nosaukums „Priedīte”.

No 2013. gada „Priedītē” ir 10 grupiņas – „Vāverēni”, „Bitītes”, „Sienāzīši”, „Zīlītes”, „Zaķīši”, „Taurenīši”, „Ezīši”, „Mārītes”, „Pūcītes”, „Pelēni.”

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Priedīte” ir bērniem draudzīga, droša un estētiska iestāde. Priedītē bērnus sagaida zinošs, radošs un ieinteresēts personāls. Mūsu skolotāji spēj ieraudzīt un attīstīt katra bērna individualitāti, viņa stiprās un vājās puses.

Savu darbību realizējam saskaņā ar Izglītības likumu, iestādes nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem un licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

 

Iestādes galvenie darba virzieni 2014./2015.mācību gadā:

 • Apgūt un pilnveidot bērnu zināšanas un prasmes kultūrhigiēnisko un galda kultūras jomā:
  • Veicināt bērna patstāvību;
  • Izkopt galda kultūras un pašapkalpošanās iemaņas;
  • Sekmēt dežurantu darba pilnveidi ikdienā, atbilstoši dienas režīmam.
 • Bērnu veselības aizsardzība un nostiprināšana, vispusīgas fisziskās attīstības nodrošināšana, nepieciešamo kustību iemaņu un prasmju savlaicīga izveidošana,
 • Veicināt pozitīvu rakstura iezīmju attīstību bērnos,
 • Turpināt pilnveidot sadarbības formas ar ģimenēm un aktīvi iesaistīti vecākus pirmsskolas darba procesā.

Mēs piedāvājam:

 • Bērniem drošu, attīstošu un estētisku vidi,
 • Veselīgu un sabalansētu ēdināšanu 3 reizes dienā,
 • Daudzveidīgas, interesantas, bērnu individualitātei atbilstošas nodarbības,
 • Logopēda individuālās nodarbības bērniem ar runas traucējumiem,
 • Bērnu sagatavošanu mācībām skolā,
 • Interešu pulciņus - sporta un tautu dejas, angļu valoda, sports, keramika, ritmika,
 • Latvisko tradīciju, gadskārtu ieražu, dzimšanas dienu, un citu aktuālu svētku un notikumu svinēšanu,
 • Tematiskas ekskursijas un pārgājienus,
 • Dalību dažādos vides, sociālajos, radošajos konkursos un akcijās,
 • Drošus interesantus un mūsdienīgus bērnu rotaļu laukumus.

Kontakti

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Priedīte”                         

Valmieras 17, Madonā, LV-4801

E-pasts priedite@madona.lv

tālrunis 64807535, 6487534

mājas lapa: www.madonapriedite.lv

Vadītāja Gita Lancmane tālr. 20270666

Vadītājas vietniece izglītības jomā Olga Fabiane tālr.29152519

Saimniecības daļas vadītāja Biruta Strode tālr. 29753463


© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums