Paziņojums par Madonas novada pašvaldības jaunbūvējamas nojumes un esošās darbnīcas, un tām pieguļošā zemesgabala daļas ar adresi Raiņa iela 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldības jaunbūvējamas nojumes un esošās darbnīcas ar kopējo platību 1124,2 kv.m., un tām pieguļošā zemesgabala daļas 0,5 ha platībā ar adresi Raiņa iela 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7046 009 0002) nomas tiesības.
iesūtīts: 13.09.2021lasīt tālāk

Paziņojums par SIA "Madonas namsaimnieks" nekustamā īpašuma izsoli Veidenbauma ielā 9A, Madonā

SIA “Madonas namsaimnieks” organizē elektronisko izsoli ar augšupejošu soli un pārdod izsolē nekustamo īpašumu - adresē Veidenbauma ielā 9A, Madonā, kas sastāv no zemes vienības (kadastra numurs 7001 001 2055) ar kopējo platību 671 m2 uz kuras atrodas 2-stāvu dzīvojamā māja (kadastra numurs: 7001 001 0961 001) ar kopējo platību 95.3 m2 un palīgceltne (kadastra numurs 7001 001 0961 002) ar kopējo platību 9.0 m2.
iesūtīts: 02.08.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Palīgsaimniecība 9”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Palīgsaimniecība 9”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7062 009 0131). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70620090131) – 0,3134 ha platībā.
iesūtīts: 15.06.2021lasīt tālāk
   1 2 3 4 5 6 7 8   
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika