Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu - saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu jāpublicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. 

Saņemtie viedokļi par saistošo noteikumu projektu tiks apkopoti un atspoguļoti projekta paskaidrojuma rakstā

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu (norādot konkrēto saistošo noteikumu projektu) rakstiski var iesniegt:

  • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: pasts@madona.lv;
  • nosūtot Madonas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai pa pastu uz adresi: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801;
  • iesniedzot klātienē Madonas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Lietvedības nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, kā arī visās pašvaldības pagasta/apvienību pārvaldēs  Madonas novada teritorijā.

Madonas novada pašvaldība noskaidro sabiedrības viedokli par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

 

Saistošo noteikumu nosaukums


 Projekts
Viedokļa iesniegšanas periods
Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2022.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 “Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Madonas novadā” 

 
Paskaidrojuma raksts
 
Līdz 21.04.2023.
Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2021.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”  
 
Paskaidrojuma raksts
 
 Līdz 07.05.2023.
Saistošie noteikumi “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Madonas novadā” Projekts

Paskaidrojuma raksts
 Līdz 07.06.2023.
Saistošie noteikumi “Papildu sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā”  Projekts

Paskaidrojuma raksts
Līdz 07.06.2023.
Par saistošo noteikumu “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi” projekta nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai
 
 Projekts

Paskaidrojuma raksts
 Līdz 07.07.2023.
Par saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā”  projekta nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.
 

Projekts

 Paskaidrojuma raksts
 Līdz 08.08.2023.
Par saistošo noteikumu "Madonas novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtība" projekta nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai
 

Projekts

Paskaidrojuma raksts
Līdz 2023. gada 4. septembrim
Par saistošo noteikumu "Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei Madonas novadā" projekta nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai
 
 
Projekts

Paskaidrojuma raksts
 Līdz 2023. gada 3. septembrim

© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums