Ērgļu pagasts

Latvijas Republika
Madonas novada pašvaldības
Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.Nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi,
Ērgļu pagasts,
Madonas novads,
LV-4840
Internetā: www.ergli.lv
E-pasts: ergli@madona.lv

Ērgļu apvienības pārvalde

Darba laiks

Pirmdien 8:00–12:30; 13:30–17:00
Otrdien 8:00-12:30; 13:30-17:00
Trešdien 8:00-12:30; 13:30-18:00
Ceturtdien 8:00-12:30; 12:30-17:00
Piektdien 8:00-12:30; 12.30-16:00
Sestdien -
Svētdien -

Kontakti

AmatsPersona(s)TālrunisE-pasts
Apvienības pārvaldes vadītāja Elita Ūdre +371 20243405 elita.udre@madona.lv
Sabiedrības pārvaldes speciālists Juris Aperāns +371 26471778 juris.aperans@madona.lv
Kancelejas pārzine, speciāliste lietvede Iveta Olte +371 64871231 ergli@madona.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Feldberga +371 26366934 info@ergli.lv
Vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste Ilze Grietiņa +371 28381321 ilze.grietina@madona.lv
Grāmatvedības nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede Rita Ozola +371 64871455 rita.ozola@madona.lv
Speciāliste grāmatvede Dina Dalbiņa +371 64871452 dina.dalbina@madona.lv
Speciāliste grāmatvede Andra Salnīte +371 64871452 andra.salnite@madona.lv

Iestādes

Ērgļu vidusskola
Adrese: Oškalna iela 6, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis: +371 64871292
E-pasts: ergli.skola@madona.lv;
direktora p.i. - Maiga Picka
Ērgļu pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte'
Adrese: J. Grota iela 2, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis: +371 64871130
E-pasts: ergli.pienenite@madona.lv
vadītāja - Līga Šmite
Ērgļu Mākslas un mūzikas skola
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis: +371 64871287
E-pasts: ergli.maksla@madona.lv
vadītāja - Iveta Pedele
Ērgļu saieta nams
Adrese: Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis: +371 64871132; 26528132
E-pasts: sandra.avotina@madona.lv
speciāliste kultūras darba organizatore - Sandra Avotiņa
Liepkalnes tautas nams
Adrese: "Vītoli", Liepkalnes ciems, Sausnējas pagasts, Madonas novads, LV-4841
Tālrunis: +371 64829534; 26191640
E-pasts: inese.leiboma@madona.lv
kultūras darba organizatore - Inese Leiboma
Ērgļu bibliotēka
Adrese: Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis: +371 64871430
E-pasts: erglubiblioteka@madona.lv
Jumurdas bibliotēka
Adrese: Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pagasts, Madonas novads, LV-4844
Tālrunis: +371 64829486
E-pasts: jumurdasbiblioteka@madona.lv
vadītāja - Sarmīte Dreiblate
Sausnējas bibliotēka
Adrese: "Straumes", Sausnēja, Sausnējas pagasts, Madonas novads, LV-4841
Tālrunis: +371 26242405
E-pasts: sausnejasbiblioteka@madona.lv
vadītāja - Inga Grote
R. Blaumaņa memoriālmuzejs "Braki"
Adrese: Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis: +371 64871569; 26498099
E-pasts: braki@madona.lv
vadītāja - Zinta Saulīte
Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs "Meņģeļi"
Adrese: "Meņģeļi", Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis: +371 29431659
E-pasts: mengeli@madona.lv
vadītāja - Ieva Vilnīte
Pakalpojumu sniegšanas centrs Jumurdas pagastā
Adrese: Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pagasts, Madonas novads, LV-4844
Tālrunis: +371 64829486
E-pasts: jumurda@madona.lv
Jumurdas feldšerpunkts
Adrese: Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pagasts, Madonas novads, LV-4844
Tālrunis: +371 64829464; 29389231
ārsta palīgs - Baiba Feodorova
Pakalpojumu sniegšanas centrs Sausnējas pagastā
Adrese: "Ozoli", Sidrabiņi, Sausnējas pagasts, Madonas novads
Tālrunis: +371 64829534
E-pasts: sausneja@madona.lv
Sausnējas pagasta ambulance
Adrese: "Straumes", Sausnēja, Sausnējas pagasts, Madonas novads, LV-4841
Tālrunis: +371 64829974; 29422064
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika