Saskaņā ar 2013.gada 16.jūlija Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 425 "Par Madonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu" (protokols Nr.15, 11.p.) ir apstiprināts Madonas novada Teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.15 "Madonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa" (skat. lēmumu)

Madonas novada Teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam


Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa


Paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas raksturojums
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
Pārskats par Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadiem izstrādi

Pārskata pielikumi:
   Institūciju sniegtie nosacījumi

   Kaimiņu pašvaldību sniegtie nosacījumi
   Institūciju sniegtie atzinumi par 1.redakciju
   Institūciju sniegtie atzinumi par pilnveidoto redakciju
‍   Publisko apspriešanu sapulču protokoli

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums