SOCIĀLIE PAKALPJUMI UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA MADONAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM

Sociālais pakalpojums ir atbalsts un palīdzība cilvēkiem, kuri paši saviem spēkiem nespēj risināt problēmas.
Tas ir arī emocionālais atbalsts grūtā brīdī.
Sociālos pakalpojumus sniedz dažādi speciālisti.
Ja Tu esi nonācis grūtā situācijā, ja Tev ir vajadzīga palīdzība un atbalsts, vērsies pēc palīdzības pie sociālā darbinieka. Tev paskaidros, kādu palīdzību un atbalstu Tu vari saņemt.
Informācija un konsultācijas pie sociālā darbinieka ir bez maksas.
Ja gribi saņemt psiholoģisku palīdzību,
‍zvani uz tālruni 67222922.
‍Šo tālruni sauc par uzticības tālruni.
‍Uzticības tālrunis strādā visu diennakti.
‍Īpašas situācijas gadījumā var zvanīt uz tālruni 112.
‍Tās ir situācijas, kad ir apdraudēta Tava veselība un dzīvība. Arī šis ir bezmaksas tālrunis.

Kā var saņemt sociālo palīdzību?
‍Vispirms Tev ir jāiet pie sava pagasta vai pilsētas sociālā darbinieka. Izstāsti savu problēmu. Tev noteikti vajadzēs rakstīt iesniegumu un būs jāparakstās. Sociālajam darbiniekam būs nepieciešami arī citi dokumenti, kas apliecina to, kādi ir tavi ienākumi. Tas viss ir nepieciešams, lai izvērtētu, kādu palīdzību var vai nevar Tev piešķirt.
‍Informācija, kuru Tu nodod sociālajam darbiniekam, paliek konfidenciāla.
‍Lai Tu varētu saņemt palīdzību, Tev noteikti ir jāizstāsta un jāuzrāda dokumenti, par saviem ienākumiem.
‍Ja Tev šādu dokumentu nav, tad sociālais darbinieks Tev izstāstīs, kā Tev rīkoties tālāk un kā palīdzību var saņemt.

Kā var saņemt sociālo pakalpojumu?
‍Katrā novada pagastā strādā sociālais darbinieks, kurš tevi var uzklausīt. Sociālajam darbiniekam var izstāstīt savu problēmu.
‍Sociālais darbinieks pateiks, kā Tev var palīdzēt.
‍Tev ir jāiet pie sociālā darbinieka savas dzīvesvietas pagastā.
‍Pie sociālā darbinieka Tu vispirms uzrakstīsi iesniegumu.
‍Iesniegumā Tev jāuzraksta sava problēma un savas vajadzības. Iesniegums jānodod sociālajam darbiniekam.
‍Tev ir jāzina, ka sociālais darbinieks var nākt pie Tevis uz mājām. Lai varētu Tev palīdzēt, sociālajam darbiniekam ir jāzina, kā Tu dzīvo. Tas palīdzēs noskaidrot Tavu problēmu un Tavas vajadzības.
‍Ja Tev ir grūtības atnākt uz sociālo dienestu, piezvani un paskaidro, kāpēc nevari atnākt.
‍Sociālais darbinieks atnāks pie Tevis uz mājām.
‍Tikšanās laikā sociālais darbinieks kopā ar Tevi vēlēsies aizpildīt dažādus dokumentus. Tie Tev būs arī jāparaksta.
‍Tad jūs vienosieties par Tev vajadzīgo sociālo pakalpojumu.
‍Saruna ar sociālo darbinieku ir konfidenciāla. Tas viss, ko Tu teiksi sociālajam darbiniekam, paliks konfidenciāls.
‍Tas nozīmē, ka neviens cits par Tavām problēmām neuzzinās.

Kādus sociālos pakalpojumus Tu vari saņemt?
Sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem
‍Ja Tev ir problēmas ģimenē, tad Tev ir jāiet pie sociālā darbinieka savā pagastā vai pilsētā.
‍Viņi konsultē ģimenes un bērnus dažādos jautājumos. Sociālie darbinieki palīdz un sniedz atbalstu ģimenēm par dažādiem jautājumiem:

  • Par konfliktiem un nopietnām nesaskaņām attiecībās;

  • Par aizbildņu, audžu vecāku un atbalsta ģimeņu problēmām;

  • Par dažādām atkarības problēmām ģimenēs (alkoholisms, datoratkarība);

  • Par dažādām aprūpes problēmām ģimenē.

Sociālie darbinieki konsultē ģimenes un bērnus ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem.
‍Ja Tev ģimenē ir krīzes situācija, tad noteikti jāvēršas pēc palīdzības.
‍Krīzes situācijas var būt bīstamas cilvēku veselībai un dzīvībai.
‍Tās var būt saistītas ar agresīvu uzvedību un vardarbību ģimenē.
‍Ja tev ir problēmas skolā, mājās vai ar draugiem, Tu vari vērsties pie speciālistiem. Arī tad, ja Tev kāds dara pāri, vari saņemt speciālistu konsultāciju.

Sociālās aprūpes pakalpojumi
‍Slimiem, veciem, nespējīgiem cilvēkiem aprūpētājs palīdz uzkopt māju, sagatavot siltu ēdienu, iepirkties.
‍Aprūpētājs ir darbinieks, kuram par darbu maksā sociālais dienests vai pati persona, kura saņem šo pakalpojumu.
‍Sociālais pakalpojums domāts tikai tiem cilvēkiem, kuri nevar sevi aprūpēt.
‍Sociālos pakalpojumus var saņemt cilvēki, kam nav noteiktas dzīvesvietas. Tie ir cilvēki, kam nav mājas vai dzīvokļa. Madonas novadā ir viena naktspatversme, kurās šie cilvēki var uzturēties. Nakts patversme atrodas Parka ielā 6, Madonā, nakts patversme strādā gada aukstajā laikā – no novembra līdz aprīlim.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
‍Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi palīdz cilvēkiem saglabāt, atjaunot vai uzlabot viņa ikdienas aktivitātes.
‍Tas var būt nepieciešams pēc traumas, slimības vai grūtās un sarežģītās situācijās. Svarīgi, lai cilvēks ir neatkarīgs. Tas nozīmē, lai viņš pēc iespējas visu dara pats.
‍Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus var saņemt cilvēki ar invaliditāti. Tos var saņemt cilvēki, kas izcietuši sodu ieslodzījuma vietās.
‍Arī tad, ja cilvēkam ir bijusi smaga trauma vai slimība, var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
‍Tos var saņemt arī no vardarbības cietuši cilvēki.
‍Daudziem cilvēkiem ir alkohola problēmas. Arī viņi var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
‍Atbalstu var saņemt arī tie cilvēki, kuri atrodas krīzes situācijā. Šādā situācijā, ja viņš nevar sev palīdzēt, ir vajadzīga citu palīdzība.
‍Krīzes situācijas var būt bīstamas cilvēka dzīvībai un veselībai.
‍Cilvēki cieš nelaimes gadījumā vai pēkšņi nomirst kāds no tuviniekiem. Tā ir krīzes situācija.
‍Ugunsgrēks, cilvēka izlikšana no dzīvokļa arī ir krīzes situācija.


 Viegli lasīt
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Piekļūstamības paziņojums