Atklās grupu māju un specializētās darbnīcas

Projekta “Vidzeme iekļauj” Deinstitucionalizācijas plāna ieviešanas rezultātā Madonas novada Sociālais dienests un pakalpojuma sniedzējs biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” svinēs grupu mājas un specializēto darbnīcu atklāšanas svētkus Mārcienā, Meža ielā 5, 2024. gada 5. jūnijā plkst. 13.30.
iesūtīts: 31.05.2024lasīt tālāk

Pasaules sociālā darba diena – 2024. gada 19. marts

Starptautiskās sociālo darbinieku federācijas satversmē teikts, ka "sociālie darbinieki sniedz unikālu, profesionālu un ļoti nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā. Tie veicina ilgtspējīgus sociālos rezultātus, kas dod iespējas cilvēkiem un viņu kopienām sasniegt savu potenciālu šajā un nākamajās paaudzēs".
iesūtīts: 14.03.2024lasīt tālāk

Madonas novada Sociālā dienesta pārskats 2022.gadā

Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kuras audzina bērnus, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību novērtējumu.
iesūtīts: 05.06.2023lasīt tālāk

Deinstitucionalizācijas procesa ilgtspēja pašvaldībā

Šogad noslēdzas būtisks sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides un ieviešanas jeb DI procesa posms, kā ietvaros kopš 2016. gada pašvaldībās izveidota apjomīga pakalpojumu infrastruktūra cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Šo gadu gaitā izdevumi par pakalpojumu sniegšanu kompensēti no ES fondu līdzekļiem, savukārt, sākot jau ar 2023. gada nogali, pašvaldībām būs jāparedz būtisks līdzekļu apjoms šo DI procesa ietvaros izveidoto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. DI procesu uzsākot, pašvaldības uzņēmās saistības pakalpojumu nodrošināšanai nākotnē.
iesūtīts: 03.05.2023lasīt tālāk

Top video par pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti Madonas novadā

Deinstitucionalizācijas process Vidzemē tiek īstenots, sadarbojoties Vidzemes plānošanas reģionam ar pašvaldībām. Lai gan šīs ir pārmaiņas, kas vienlaikus noris visā valstī, rezultāts katrā pašvaldībā ir lielā mērā atkarīgs no skaitļos un faktos neietilpināma lieluma – cilvēcības. Ja centrā ir cilvēks, deinstitucionalizācijas ietvaros tiek paveiktas nozīmīgas lietas, kuru rezultātā cilvēkiem ar invaliditāti dzīvē tiek viestas taustāmas izmaiņas. Pašvaldībai un tās lēmumiem šajā procesā ir liela loma.
iesūtīts: 20.04.2023lasīt tālāk

Aktuālais Sociālajā dienestā

Madonas novada Sociālais dienests 2023.gada 3.martā rīkoja sapulci ar sadarbības partneriem – Biedrība Latvijas Sarkanais krusts Madonas komiteja, Latvijas Samariešu apvienība, Biedrība bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem “Mēs saviem bērniem”, Ģimeņu atbalsta centrs Tu Ti, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centra kopienas centrs “Baltā ūdensroze”.
iesūtīts: 16.03.2023lasīt tālāk

Bērnu slimnīca sniedz ilgstošu emocionālu, sociālu un garīgu atbalstu bērniem ar smagām slimībām un viņu ģimenēm

Bērnu slimnīca uzsākusi vērienīgu projektu, kas sniedz iespējas līdz 2027. gada vidum ne tikai Bērnu slimnīcā, bet arī bērna dzīvesvietā, sadarbojoties ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, nodrošināt ģimenēm ilgstošu emocionālu, sociālu un garīgu atbalstu. Atbalsta veidus un apjomu bērniem ar smagām slimībām un viņu ģimenēm rekomendē, nodrošina un koordinē Bērnu slimnīcas speciālisti.
iesūtīts: 20.01.2023lasīt tālāk

Aicinājums par Ziemassvētku saldumu paciņām

Madonas novada Sociālais dienests aicina izņemt Ziemassvētku saldumu paciņas, kuras domātas Madonas novadā deklarētajiem pirmsskolas vecuma bērniem un, kuri neapmeklē un nav bijuši pieteikti pirmsskolas izglītības iestādēs Madonas pilsētā.
iesūtīts: 12.01.2023lasīt tālāk
   1 2 3 4 5   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums