Paziņojums par Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam rīcības un investīciju plānu aktualizāciju

2015.gada 26.februārī ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 107 "Par Madonas novada attīstības programmas Rīcību un Investīciju plāna aktualizāciju " (protokols Nr.5, 26.p.) ir aktualizēti Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam īstenošanas rīcības plāns (2015.-2020.) un Investīciju plāns (2015.-2017.gadam). 

Ar aktualizētajiem dokumentiem sabiedrība var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājas lapā http://www.madona.lv sadaļā „Novada attīstības plānošanas dokumenti” (skatīt zemāk) vai Madonas novada pašvaldības Administratīvā nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā tās darba laikā.

Dokumenti 

Attīstības stratēģija 
AP Attīstības programma 
AP īstanošanas rīcības plāns 
AP rīcības plāna rezulttatīvie rādītāji 
Attīstības projekti ar ES fondu finansējumu 
Investīciju plāns 
Situācijas apraksts 
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 

Kartes 

Apmežojuma karte 
Satiksmes infrastruktūras karte 
Velomaršrutu karte 
Tūrisma objekti
Derīgie izrakteņi 
Aizsargājamo dabas teritoriju karte 

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums