MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSS - 2022

 
Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 Noslēdzies Pumpurs jaunatnes iniciatīvas projektu konkurss 2022

Madonas novada pašvaldība saņēmusi 11 jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Paldies visiem, kuriem rūp mūsu jauniešu nākotne, kuri ir gatavi jauniešus atbalstīt!

Projekta PuMPuRS ietvaros tiks atbalstīti 3 jauniešu iniciatīvu projekti!

Projekta nosaukums

Projekta ieviesējs

Projekta ieviešanas laiks

Projekta īstenošanas vieta:

Kontaktinformācija

Piedzīvojums ar haskijiem Liezēres pamatskolā

Biedrība Dodkepu.lv

01.06.2022.-10.11.2022.

Liezēres pagasts

Ilze Kravcova

T. 28846838

e-pasts: Dodkepu@gmail.com

Nometne „ Tieši tā!”

Biedrība Pauze AD

01.06.2022. – 30.08.2022.

Ošupes pagasts

Linda Kalniņa

T. 28396295

e-pasts: lindakalnina02@inbox.lv

PieDZĪVO - piedzīvojumu terapijas izaugsmes programma jauniešiem

Biedrība Māksla labsajūtai

15.07.2022.-30.10.2022.

Kalsnavas pagasts

Vita Beinerte

T.29342475

e-pasts: makslalabsajutai@gmail.com


Konkursa mērķi:
  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.Konkursa mērķi:
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros.

Jaunatnes iniciatīvu projekti 100 % tiek finansēti no projekta "PuMPuRS" līdzekļiem.


Papildu informācija:

Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas speciāliste Vivita Vecozola

 e – pasta adrese: vivita.vecozola@madona.lv,

T. 27303995

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums