Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piederošo telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Brīvības iela 7, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, nomas tiesību izsoles rezultātiem

2023. gada 10. novembrī plkst.14:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpas Nr. 3 ar kopējo platību 15,7 m2, Brīvības iela 7, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads (kadastra apzīmējums 70440080295001002), nomas tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli.
iesūtīts: 01.12.2023lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala daļas nekustamajā īpašumā “Bez adreses”, kadastra numurs 7092 003 0174, zemes vienībā “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70920030110, Sausnējas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātiem

2023. gada 3. novembrī plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības rīkota neapbūvēta zemesgabala daļas nekustamajā īpašumā “Bez adreses”, kadastra numurs 7092 003 0174, zemes vienībā “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70920030110, Sausnējas pagastā, Madonas novadā, 25,3 ha platībā, nomas tiesību izsole.
iesūtīts: 01.12.2023lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala daļas nekustamajā īpašumā “Ābeltiņi”, kadastra numurs 7046 008 0276, zemes vienībā “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 7046 008 0276, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātiem

2023. gada 3. novembrī plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības rīkota neapbūvēta zemesgabala daļas nekustamajā īpašumā “Ābeltiņi”, kadastra numurs 7046 008 0276, zemes vienībā “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 7046 008 0276, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, 4,53 ha platībā, nomas tiesību izsole.
iesūtīts: 01.12.2023lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala daļas nekustamajā īpašumā Dārza iela 19A, kadastra numurs 7066 002 0091, zemes vienībā “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70660020091, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātiem

2023. gada 3. novembrī plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības rīkota neapbūvēta zemesgabala daļas nekustamajā īpašumā Dārza iela 19A, kadastra numurs 7066 002 0091, zemes vienībā “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70660020091, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, 200 m2 platībā, nomas tiesību izsole.
iesūtīts: 01.12.2023lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piederošo telpu nekustamajā īpašumā ar adresi “Ošupe 1”, Ošupe, Ošupes pagasts, Madonas novads, nomas tiesību izsoles rezultātiem

2023. gada 3. novembrī plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu, kas atrodas ēkā ar adresi “Ošupe 1”, Ošupe, Ošupes pagasts, Madonas novads, ar kopējo platību 36,7 m2 (kadastra apzīmējums 70820040079003), nomas tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli.
iesūtīts: 01.12.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu iela 13A-1, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 10. novembrī plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma Bērzu iela 13A-1, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7050 900 0090, izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 01.12.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-11, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 27. oktobrī plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-11, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7062 900 0375, izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 08.11.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pagasts, Madonas novads, trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 20. oktobrī plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7058 0016 0028, atkārtotā (trešā) izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 08.11.2023lasīt tālāk
   1 2 3 4 5 6   
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums