BĒRNA PERSONISKO INTEREŠU AIZSTĀVĪBA

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām:

  1. lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
  2. lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas; 
  3. nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai; 
  4. lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, vai izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu; 
  5. lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties; 
  6. izšķir vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu; 
  7. izšķir bērna un vecāku domstarpības, bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības;
  8. lemj par piekrišanu paternitātes atzīšanai, ja bērna māte mirusi; ja tiesa bērna māti vai tēvu atzinusi par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ; ja bērna mātes atrašanās vieta nav zināma;
  9. izpilda tiesas nolēmumus par bērna atgriešanu valstī, kurā ir viņa dzīvesvieta.
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums