Bāriņtiesas darba laiki

Madonā:

Pirmdienās no plkst. 8.00-12.00, 13.00-18.00    

Otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 8.00-12.00, 13.00-16.00    

Trešdienās: no plkst. 8.00-12.00, 13.00-19.00

Bāriņtiesas pieņemšanas laiki

(pieņemšana tiek veikta pēc iepriekšējā pieraksta)

Madonā:

Pirmdienās – no plkst. 9.00-12.00

Trešdienās – no plkst. 16.00-19.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bāriņtiesas darba laiki pagastos

Lazdona, Prauliena, Mētriena, Sarkaņi, Dzelzava, Kalsnava, Mārciena, Ošupe, Barkava, Arona, Liezēre, Vestiena, Bērzaune, Ļaudona, Ērgļi [apkalpo arī Jumurdas pagastu, Sausnējas pagastu], Lubāna [apkalpo arī Indrānu pagastu], Cesvaine

Pirmdienās-piektdienās – no plkst. 8.00-12.00, 12.30-15.30

Bāriņtiesas pieņemšanas laiki pagastos

Bāriņtiesa apmeklētāju pieņemšanu pagastos (Lazdona, Prauliena, Mētriena, Sarkaņi, Dzelzava, Kalsnava, Mārciena, Ošupe, Barkava, Arona, Liezēre, Vestiena, Bērzaune, Ļaudona, Ērgļi, Lubāna, Cesvaine) nodrošina bāriņtiesas darba laikā pēc iepriekšējā pieraksta, sazinoties ar pagasta atbildīgo bāriņtiesas locekli.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizējot apmeklētāju pieņemšanu, bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas personas ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un interešu aizsardzību. Bērnus bāriņtiesa pieņem vai uzklausa jebkurā laikā bāriņtiesas darba laika ietvaros.

Bāriņtiesas pieņemšanas laiki

(pieņemšana tiek veikta pēc iepriekšējā pieraksta)

Vieta

Laiks

Blaumaņa ielā 3, Madona, Madonas novads

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Trešdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 19.00.

Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Trešdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads

Otrdienās no plkst. 12.30 līdz 15.30.

Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

“Vestienas muiža”, Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Trešdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads

Pirmdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Trešdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Otrdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

Trešdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Ceturtdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Trešdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Ceturtdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Mētru iela 1, Mētriena, Mētrienas pagasts, Madonas novads

Pirmdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Trešdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

“Liepas”, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads

Pirmdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Trešdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

“Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads

Otrdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Ceturtdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

„Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Ceturtdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads

Pirmdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Trešdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Pils iela 1A, Cesvaine, Madonas novads

Pirmdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Trešdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,Madonas novads

Pirmdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Trešdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

 

Uzmanību! Bāriņtiesas locekļi pieņemšanu veic pēc iepriekšējā pieraksta. 

BĀRIŅTIESAS CENTRĀLĀ BIROJA TĀLRUŅA NR. 27864200

Bāriņtiesas lietvedības sekretāre

Laura Ruka

27864200

laura.ruka@madona.lv

 

Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novads

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Olga Elsiņa

25141976

barintiesa.novads@madona.lv

 

Blaumaņa 3, Madona, Madonas novads

Vecākā bāriņtiesas locekle

(priekšsēdētāja vietniece)

 

Marika Prokiraite

26338134

marika.prokiraite@madona.lv

 

Blaumaņa 3, Madona, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle

Madonas pilsētā

Rūta Lejniece

26419500

ruta.lejniece@madona.lv

 

Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Lazdonas pagastā

Rudīte Ligita Jansone

26530400

rudite.jansone@madona.lv

Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekļa palīgs Madonas pilsētā

Anna Sīpola

26326188

anna.sipola@madona.lv

Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novads

Bāriņtiesas locekļa palīgs

Lita Almane

lita.almane@madona.lv

Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Bērzaunes pagastā

Teiksma Eglīte

26409544

 teiksma.eglite@madona.lv

Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Ļaudonas pagastā

Teiksma Eglīte

26409544

 teiksma.eglite@madona.lv

Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle

Kalsnavas pagastā

Inga Lediņa

26301270

inga.ledina@madona.lv

 

Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle

Mārcienas pagastā

Inga Lediņa

26301270

inga.ledina@madona.lv

 

Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Barkavas pagastā

Iluta Ozoliņa

26363445

iluta.ozolina@madona.lv

 

Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Ošupes pagastā

Iluta Ozoliņa

26363445

iluta.ozolina@madona.lv

 

Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Praulienas pagastā

Sandra Lauva

26523832

sandra.lauva@madona.lv

 

Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Mētrienas pagastā

Sandra Lauva

26523832

sandra.lauva@madona.lv

 

Mētru iela 1, Mētriena, Mētrienas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Dzelzavas pagastā

Aleksandra Miesniece

26584739

aleksandra.miesniece@madona.lv

 

“Liepas”, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Sarkaņu pagastā

Aleksandra Miesniece

26584739

aleksandra.miesniece@madona.lv

 

“Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Aronas pagastā

Rudīte Ligita Jansone

26530400

rudite.jansone@madona.lv

Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads

 

Bāriņtiesas locekle Vestienas pagastā

Rudīte Ligita Jansone

26530400

rudite.jansone@madona.lv

“Vestienas muiža”, Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekļa palīgs Liezēres pagastā

Linda Vizāne-Vinka

29409996

linda.vizanevinka@madona.lv

 

„Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekļa palīgs Cesvaines pilsētā, Cesvaines pagastā

Linda Vizāne-Vinka

29409996

 linda.vizanevinka@madona.lv

 

 

Pils iela 1A, Cesvaine, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Lubānas pilsētā, Indrānu pagastā

Anda Vaska

25442415 

anda.vaska@madona.lv

 

Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle ‌Ērgļos, Ērgļu pagastā, Jumurdas pagastā, Sausnējas pagastā

Vineta Bagatska 

26406289 

vineta.bagatska@madona.lv

Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads

   
 

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums