Domes komitejas

Finanšu un attīstības komiteja:

 1. Agris Lungevičs
 2. Zigfrīds Gora
 3. Ivars Miķelsons
 4. Andrejs Ceļapīters
 5. Artūrs Čačka
 6. Andris Dombrovskis
 7. Antra Gotlaufa
 8. Artūrs Grandāns
 9. Gunārs Ikaunieks
 10. Valda Kļaviņa
 11. Valentīns Rakstiņš
 12. Andris Sakne
 13. Rihards Saulītis
 14. Inese Strode
 15. Aleksandrs Šrubs
 16. Gatis Teilis
 17. Kaspars Udrass

Izglītības un jaunatnes lietu komiteja (mēneša 2. ceturtdiena plkst.14:00):

 1. Andrejs Ceļapīters
 2. Zigfrīds Gora
 3. Valda Kļaviņa - komitejas priekšsēdētāja
 4. Agris Lungevičs - komitejas priekšsēdētājas vietnieks
 5. Valentīns Rakstiņš
 6. Inese Strode
 7. Gatis Teilis

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (mēneša 2. trešdiena plkst.13:00):

 1. Artūrs Čačka
 2. Zigfrīds Gora - komitejas priekšsēdētājs
 3. Artūrs Grandāns
 4. Ivars Miķelsons
 5. Andris Sakne
 6. Gatis Teilis - komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 7. Kaspars Udrass

Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komiteja (mēneša 2. trešdiena plkst.10:00):

 1. Andrejs Ceļapīters
 2. Artūrs Čačka
 3. Antra Gotlaufa
 4. Ivars Miķelsons
 5. Aleksandrs Šrubs - komitejas priekšsēdētājs
 6. Rihards Saulītis - komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 7. Kaspars Udrass

Kultūras un sporta komiteja (mēneša 2. ceturtdiena plkst.10:00):

 1. Andrejs Ceļapīters
 2. Andris Dombrovskis
 3. Antra Gotlaufa - komitejas priekšsēdētāja
 4. Artūrs Grandāns - komitejas priekšsēdētājas vietnieks
 5. Gunārs Ikaunieks
 6. Valda Kļaviņa
 7. Aleksandrs Šrubs - komitejas priekšsēdētājas vietnieks
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »