Paziņojums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2023. gada 31. janvāra domes sēdes lēmumu Nr. 54 (protokols Nr.2,48.p.) “Par lokālplānojuma Madonas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, nekustamajos īpašumos Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, Rūpniecības ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 25, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, 1. redakcijas pilnveidošanu un nodošanu publiskajai apspriešanai”. Madonas novada pašvaldības dome vēlas informēt, ka tiek nodots publiskajai apspriešanai lokālplānojuma 2. redakcija.
iesūtīts: 22.02.2023lasīt tālāk

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2022. gada 29. decembra domes sēdes lēmuma Nr. 844 (protokols Nr.29.21.p.) "Par lokālplānojuma, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu Vītolu ielā 8A, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai" Madonas novada pašvaldības dome vēlas informēt, ka tiek nodota publiskajai apspriešanai lokālplānojuma 1. redakcija.
iesūtīts: 11.01.2023lasīt tālāk

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2022. gada 22. novembra domes sēdes lēmumu Nr. 768 (protokols Nr.26,43.p.) “Par lokālplānojuma Madonas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, nekustamajos īpašumos Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, Rūpniecības ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 25, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, nodošanu publiskajai apspriešanai” Madonas novada pašvaldības dome vēlas informēt, ka tiek nodots publiskajai apspriešanai lokālplānojuma 1. redakcija.
iesūtīts: 06.12.2022lasīt tālāk

Pašvaldības paziņojums par publisko apspriešanu saistībā ar licencēto makšķerēšanu Kāla ezerā

Pašvaldība paziņo, ka pašvaldībā ir saņemts licencētās makšķerēšanas organizētāja biedrības "Kāla Ezera padome” (reģistrācijas Nr. 40008113080, adrese: “Pagastmāja”, Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV-4855) sagatavots nolikums "Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām zemūdens medībām Kālezerā", kas saskaņots ar Zemkopības ministriju, pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR”, Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi.
iesūtīts: 01.02.2022lasīt tālāk

Pašvaldības paziņojums par publisko apspriešanu saistībā ar licencēto makšķerēšanu Viešurā

Pašvaldība paziņo, ka pašvaldībā ir saņemts licencētās makšķerēšanas organizētāja SIA "ČIEKURI-SHISHKI” (reģistrācijas Nr. 40103534546, juridiskā adrese “Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV-4855) sagatavots nolikums "Par licencēto makšķerēšanu Viešūrā", kas saskaņots ar Zemkopības ministriju, pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR”, Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi.
iesūtīts: 17.01.2022lasīt tālāk

Paziņojums par dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksmi aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem „Kalsnavas dendrārijs”

Aicinām interesentus piedalīties dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kas attālinātā formātā notiks 21. maijā plkst. 14.00. Dalībai sanāksmē nepieciešams reģistrēties līdz 21. maijam plkst. 12.00 nosūtot vēstuli uz uldis.valainis@biology.lv. Pieslēgšanās saite pirms sanāksmes tiks nosūtīta visiem interesentiem.
iesūtīts: 10.05.2021lasīt tālāk

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Madonas novada pašvaldības dome 2021. gada 30.martā apstiprināja lēmumu Nr. 132 (protokols Nr.8, 10.p.) “Par “Lokālplānojuma nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 69, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330, Madonā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.
iesūtīts: 16.04.2021lasīt tālāk

IESAISTIES MADONAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ!

Madonas novada pašvaldības dome 2020. gada 22.septembrī ir pieņēmusi lēmumu uzsākt Madonas novada Attīstības programmas 2021. -2027.gadam un Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035.gadam izstrādi sadarbojoties ar Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novada pašvaldībām.
iesūtīts: 04.11.2020lasīt tālāk

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Madonas novada pašvaldības dome 2020. gada 27.februārī apstiprināja lēmumu Nr. 84 (protokols Nr 5.,5.p.) “Par “Lokālplānojuma nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 69, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330, Madonā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”
iesūtīts: 19.03.2020lasīt tālāk

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Madonas novada pašvaldības dome 2020. gada 27.februārī apstiprināja lēmumu Nr. 84 (protokols Nr 5.,5.p.) “Par “Lokālplānojuma nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 69, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330, Madonā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”
iesūtīts: 05.03.2020lasīt tālāk

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Madonas novada pašvaldības dome 2019. gada 31.oktobrī apstiprināja lēmumu Nr. 524 (protokols Nr 21., 24 p.) “Par “Lokālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā “Strauti”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0007, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu” un Vides pārskata redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.”
iesūtīts: 14.11.2019lasīt tālāk

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Madonas novada pašvaldības dome 2019. gada 31.oktobrī apstiprināja lēmumu Nr. 524 (protokols Nr 21., 24 p.) “Par “Lokālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā “Strauti”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0007, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu” un Vides pārskata redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.”
iesūtīts: 14.11.2019lasīt tālāk
   1 2 3   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums