Domes komisijas


Vēlēšanu komisija (Madonas novada pašvaldības iestādes statuss):

 1. Evita Zāle - komisijas priekšsēdētāja
 2. Klinta Galeja - Komisijas sekretāre
 3. Ārijs Krūms
 4. Velta Vilšķērste
 5. Kristīna Gribonika
 6. Egija Romanovska
 7. Ilze Pleša
 8. Juris Aperāns
 9. Iluta Zepa

Vēlēšanu komisiju izveidošanu un darbību nosaka Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums. Vēlēšanu komisiju pienākumi noteikti arī Saeimas vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, Pašvaldības  domes vēlēšanu likumā, likumā Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu. Vēlēšanu komisijām ir saistošas Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumi un rīkojumi.

Kontaktinformācija:

Tālruņi: 26486811 komisijas priekšsēdētāja Evita Zāle

             29273189 komisijas sekretāre Klinta Galeja

Epasts: velesanukomisija@madona.lv

 

Administratīvā komisija:

 1. Iveta Vāvere – komisijas priekšsēdētāja
 2. Sandra Maksimova
 3. Artis Lauva
 4. Mārīte Caune
 5. Iveta Bērziņa

Administratīvo aktu strīdu komisija:

 1. Sandra Maksimova - komisijas priekšsēdētāja
 2. Agris Lungevičs
 3. Evita Zāle
 4. Helmuts Pujats
 5. Laura Finartija

Pašvaldības īpašuma iznomāšanas un atsavināšanas izsoļu komisija:

 1. Āris Vilšķērsts - komisijas priekšsēdētājs
 2. Guntis Ķeveris
 3. Sarmīte Melle
 4. Artūrs Čačka
 5. Gunita Kampe

Dzīvokļu jautājumu komisija:

 1. Ivars Bodžs - komisijas priekšsēdētājs  
 2. Andris Sakne
 3. Sarmīte Melle 
 4. Evita Bodniece 
 5. Arvīds Greidiņš 

 Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikums

Jaunatnes lietu komisija:

 1. Inga Strazdiņa - komisijas priekšsēdētāja
 2. Gatis Teilis 
 3. Agnese Krafte
 4. Ieva Repša
 5. Jolanta Pabērza
 6. Ina Čevere
 7. Ligita Irbe
 8. Iveta Vabule
 9. Jauniešu domes priekšsēdētājs 

Koku ciršanas komisija:

 1. Guntis Ķeveris - komisijas priekšsēdētājs
 2. Gita Lutce
 3. Vilnis Trops

Zvejniecības un medību tiesību komisija:

 1. Aigars Šķēls - komisijas priekšsēdētājs
 2. Guntis Ķeveris
 3. Helmuts Pujats
 4. Andris Sakne
 5. Dainis Tučs
 6. Arvīds Greidiņš
 7. Juris Strods
 8. Māris Olte

Apbalvojumu piešķiršanas komisija:

 1. Zigfrīds Gora - komisijas priekšsēdētājs
 2. Nelda Janoviča
 3. Artūrs Čačka
 4. Aivis Masaļskis
 5. Guntis Klikučs
 6. Artūrs Grandāns
 7. Egils Kazakevičs
 8. Baiba Miglone

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija:

1.     Artūrs Čačka  - komisijas priekšsēdētājs

2.     Evita Zāle

3.     Dace Almane

4.     Gunita Alksne 

Ētikas komisija:

1.     Ingūna Vītuma - komisijas priekšsēdētāja

2.     Veronika Caune

3.     Dace Rudusa

4.     Ingrīda Gailīte

Komisija energoefektivitātes pasākumu veikšanas atbalstam:

 1. Vita Robalte - komisijas priekšsēdētāja
 2. Andris Rieba
 3. Vilnis Špats
 4. Tālis Salenieks
 5. Elita Ūdre

Medību koordinācijas komisija:

1.     Vilnis Zosārs – komisijas priekšsēdētājs

2.     Aldis Bondars

3.     Judīte Podniece

4.     Valdis Beļaunieks

5.     Rūdolfs Pulkstenis  

6.     Normunds Bokta  

Pedagoģiski medicīniskā komisija:

 1. Vineta Bormane – komisijas vadītāja
 2. Inese Vaniņa
 3. Ilona Dzene
 4. Līga Bērtiņa
 5. Andis Audže

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija:

1.     Valda Kļaviņa

2.     Solvita Seržāne

3.     Sarmīte Jansone

4.     Kristīne Šulce

5.     Jānis Irbe

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisija:

1.     Zigfrīds Gora - komisijas priekšsēdētājs

2.     Helmuts Pujats

3.     Gatis Teilis

4.     Elza Serdāne

5.     Ilze Gaujēna

Pašvaldības iepirkumu komisija:

 1. Āris Vilšķērsts - komisijas priekšsēdētājs
 2. Artūrs Čačka - komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 3. Uģis Fjodorovs
 4. Laura Finartija

Visos iepirkumos, kuru rezultātā noslēdzamais līgums attiecas uz vienu noteiktu novada teritorijas vienību (uz Madonas pilsētas vai kādas no pagastiem teritoriju), papildus pieciem pastāvīgajiem komisijas locekļiem kā sestais iepirkuma komisijas loceklis tās sastāvā bez atsevišķa lēmuma ir iekļaujams pilsētas pārvaldnieks vai konkrētā pagasta/apvienības pārvaldes vadītājs.

Par Pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu 

Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 

 1. Agris Lungevičs  - komisijas priekšsēdētājs

 2. Artūrs Čačka – komisijas priekšsēdētāja vietnieks

 3. Arnis Šmugais – komisijas priekšsēdētāja vietnieks

 4. Dairis Stūris

 5. Vilnis Špats

 6. Tālis Salenieks

 7. Elita Ūdre

 8. Baiba Briede 

 9. Indra Tomiņa

 10. Jānis Naglis 

 11. Jānis Zagorskis

 12. Līga Šerna

 13. Normunds Vilmanis

 14. Marija Drunka

 15. Inga Randare

 16. Edgars Līcītis

 17. Māris Šupols

 18. Ilze Fārneste

 19. Velta Vilšķērste

 20. Egils Kazakevičs

 21. Roberts Kaļva 


Amatiermākslas kolektīvu komisija

1. Valda Kļaviņa - komisijas priekšsēdētāja

2. Zigfrīds Gora - komisijas priekšsēdētājas vietnieks 

3. Liene Ankrava

4. Daiga Torstere

5. Artis Lauva 

Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa 

1. Mārīte Caune - sadarbības grupas vadītāja

2. Solvita Seržāne - sadarbības grupas vadītājas vietniece

3. Olga Elsiņa

4. Inga Strazdiņa

5. Iveta Vāvere

Madonas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums
  

Iesniegumu izskatīšanai par konfiscētās mantas atdošanu vai tās vērtības atlīdzināšanu personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par nepamatotu komisijas sastāvs:

1. Āris Vilšķērsts - komisijas priekšsēdētājs

2. -

3. Helmuts Pujats

4. Lana Saulone 
 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums