Domes komisijas


Vēlēšanu komisija (Madonas novada pašvaldības iestādes statuss):

 1. Evita Zāle - komisijas priekšsēdētāja
 2. Klinta Galeja - Komisijas sekretāre
 3. Ārijs Krūms
 4. Velta Vilšķērste
 5. Kristīna Gribonika
 6. Egija Romanovska
 7. Ilze Pleša
 8. Juris Aperāns
 9. Iluta Zepa

Vēlēšanu komisiju izveidošanu un darbību nosaka Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums. Vēlēšanu komisiju pienākumi noteikti arī Saeimas vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, Pašvaldības  domes vēlēšanu likumā, likumā Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu. Vēlēšanu komisijām ir saistošas Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumi un rīkojumi.

Kontaktinformācija:

Tālruņi: 26486811 komisijas priekšsēdētāja Evita Zāle

             29273189 komisijas sekretāre Klinta Galeja

Epasts: velesanukomisija@madona.lv

 

Administratīvā komisija:

 1. Iveta Vāvere – komisijas priekšsēdētāja
 2. Sandra Maksimova
 3. Ilze Pleša
 4. Gatis Kušķis
 5. Mārīte Caune
 6. Iveta Bērziņa

Administratīvo aktu strīdu komisija:

 1. Sandra Maksimova - komisijas priekšsēdētāja
 2. Agris Lungevičs
 3. Evita Zāle
 4. Helmuts Pujats
 5. Gerda Kvanta

Pašvaldības īpašuma iznomāšanas un atsavināšanas izsoļu komisija:

 1. Āris Vilšķērsts - komisijas priekšsēdētājs
 2. Guntis Ķeveris
 3. Sarmīte Melle
 4. Artūrs Čačka
 5. Gunita Kampe

Dzīvokļu jautājumu komisija:

 1. Guntis Ķeveris - komisijas priekšsēdētājs
 2. Andris Sakne
 3. Elga Anspoka
 4. Velta Vilšķērste
 5. Ina Mārka
 6. Ivars Bodžs
 7. Elita Ūdre
 8. Ilvija Kecko

Jaunatnes lietu komisija:

 1.  Inga Strazdiņa - komisijas priekšsēdētāja
 2. Gatis Teilis 
 3. Agnese Krafte
 4. Ieva Repša
 5. Jolanta Pabērza
 6. Ina Čevere
 7. Ligita Irbe
 8. Iveta Vabule
 9. Jauniešu domes priekšsēdētājs 

Koku ciršanas komisija:

 1. Guntis Ķeveris - komisijas priekšsēdētājs
 2. Gita Lutce
 3. Vilnis Trops

Zvejniecības un medību tiesību komisija:

 1. Aigars Šķēls - komisijas priekšsēdētājs
 2. Guntis Ķeveris
 3. Helmuts Pujats
 4. Andris Sakne
 5. Dainis Tučs
 6. Arvīds Greidiņš
 7. Juris Strods
 8. Māris Olte

Apbalvojumu piešķiršanas komisija:

 1. Zigrīds Gora - komisijas priekšsēdētājs
 2. Nelda Janoviča
 3. Artūrs Čačka
 4. Aivis Masaļskis
 5. Guntis Klikučs
 6. Artūrs Grandāns
 7. llze Riekstiņa
 8. Baiba Miglone

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija:

1.     Āris Vilšķērsts - komisijas priekšsēdētājs

2.     Evita Zāle

3.     Silvija Šīre

4.     Artūrs Čačka

Ētikas komisija:

1.     Ingūna Vītuma - komisijas priekšsēdētāja

2.     Veronika Caune

3.     Henrihs Circāns

4.     Dace Rudusa

5.     Ingrīda Gailīte

Komisija energoefektivitātes pasākumu veikšanas atbalstam:

 1. Vita Robalte - komisijas priekšsēdētāja
 2. Andris Rieba
 3. Vilnis Špats
 4. Tālis Salenieks
 5. Elita Ūdre

Medību koordinācijas komisija:

1.     Vilnis Zosārs – komisijas priekšsēdētājs

2.     Aldis Bondars

3.     Judīte Podniece

4.     Valdis Beļaunieks

5.     Armands Cirsis

6.     Viktors Reblis

Pedagoģiski medicīniskā komisija:

 1. Vineta Bormane – komisijas vadītāja
 2. Inese Vaniņa
 3. Ilona Dzene
 4. Līga Bērtiņa
 5. Andis Audže

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija:

1.     Valda Kļaviņa

2.     Solvita Seržāne

3.     Sarmīte Jansone

4.     Kristīne Šulce

5.     Jānis Irbe

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisija:

1.     Zigfrīds Gora - komisijas priekšsēdētājs

2.     Helmuts Pujats

3.     Gatis Teilis

4.     Elza Serdāne

5.     Ilze Gaujēna

Pašvaldības iepirkumu komisija:

 1. Āris Vilšķērsts - komisijas priekšsēdētājs
 2. Artūrs Čačka - komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 3. Signe Arcimoviča
 4. Uģis Fjodorovs
 5. Laura Finartija

Visos iepirkumos, kuru rezultātā noslēdzamais līgums attiecas uz vienu noteiktu novada teritorijas vienību (uz Madonas pilsētas vai kādas no pagastiem teritoriju), papildus pieciem pastāvīgajiem komisijas locekļiem kā sestais iepirkuma komisijas loceklis tās sastāvā bez atsevišķa lēmuma ir iekļaujams pilsētas pārvaldnieks vai konkrētā pagasta/apvienības pārvaldes vadītājs.

Par Pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu 

Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 

 1. Agris Lungevičs  - komisijas priekšsēdētājs

  2. Artūrs Čačka – komisijas priekšsēdētāja vietnieks

  3. Māris Bulders – komisijas priekšsēdētāja vietnieks

  4. Dairis Stūris

  5. Vilnis Špats

  6. Tālis Salenieks

  7. Elita Ūdre

  8. Iveta Pērkone

  9. Indra Tomiņa

  10. Dzintars Stradiņš

  11. Jānis Zagorskis

  12. Gundars Trops

  13. Līga Šerna

  14. Arvīds Greidiņš

  15. Marija Drunka

  16. Edgars Līcītis

  17. Māris Šupols

  18. Ilze Fārneste

  19. Velta Vilšķērste

  20. Egils Kazakevičs

    

 Iesniegumu izskatīšanai par konfiscētās mantas atdošanu vai tās vērtības atlīdzināšanu personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par nepamatotu komisijas sastāvs:

1. Āris Vilšķērsts - komisijas priekšsēdētājs

2. -

3. Helmuts Pujats

4. Lana Saulone 
 
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums