Domes komisijas

Vēlēšanu komisija (Madonas novada pašvaldības iestādes statuss):

 1. Evita Zāle - komisijas priekšsēdētāja
 2. Ārijs Krūms
 3. Velta Vilšķērste
 4. Kristīna Gribonika
 5. Egija Romanovska
 6. Ilze Pleša
 7. Juris Aperāns
 8. Klinta Galeja
 9. Iluta Zepa

Vēlēšanu komisiju izveidošanu un darbību nosaka Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums. Vēlēšanu komisiju pienākumi noteikti arī Saeimas vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, likumā Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu. Vēlēšanu komisijām ir saistošas arī Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumi un rīkojumi.

Administratīvā komisija:

 1. Iveta Vāvere – komisijas priekšsēdētāja
 2. Sandra Maksimova
 3. Ilze Pleša
 4. Gatis Kušķis
 5. Mārīte Caune
 6. Iveta Bērziņa

Administratīvo aktu strīdu komisija:

 1. Sandra Maksimova - komisijas priekšsēdētāja
 2. Agris Lungevičs
 3. Evita Zāle
 4. Helmuts Pujats
 5. Gerdab Kvanta

Pašvaldības īpašuma iznomāšanas un atsavināšanas izsoļu komisija:

 1. Āris Vilšķērsts - komisijas priekšsēdētājs
 2. Guntis Ķeveris
 3. Sarmīte Melle
 4. Artūrs Čačka
 5. Gunita Kampe

Dzīvokļu jautājumu komisija:

 1. Guntis Ķeveris - komisijas priekšsēdētājs
 2. Andris Sakne
 3. Elga Kišņakova
 4. Sarmīte Melle
 5. Velta Vilšķērste
 6. Ina Mārka
 7. Ivars Bodžs
 8. Elita Ūdre
 9. Ilvija Kecko

Jaunatnes lietu komisija:

1.     Gatis Teilis - komisijas priekšsēdētājs

2.     Inese Strode   

3.     Inga Lediņa

4.     Ilze Jansiņa

5.     Alda Eglīte

6.     Gundega Puķīte

7.     Laura Krīgale

8.     Iveta Vāvere

9.     Valda Buiķe

10.  Jauniešu domes priekšsēdētājs 

Koku ciršanas komisija:

 1. Guntis Ķeveris - komisijas priekšsēdētājs
 2. Gita Lutce
 3. Vilnis Trops

Zvejniecības un medību tiesību komisija:

 1. Aigars Šķēls - komisijas priekšsēdētājs
 2. Guntis Ķeveris
 3. Helmuts Pujats
 4. Andris Sakne
 5. Dainis Tučs
 6. Arvīds Greidiņš
 7. Juris Strods
 8. Māris Olte

Apbalvojumu piešķiršanas komisija:

 1. Zigrīds Gora - komisijas priekšsēdētājs
 2. Nelda Janoviča
 3. Artūrs Čačka
 4. Aivis Masaļskis
 5. Guntis Klikučs
 6. Artūrs Grandāns
 7. llze Riekstiņa
 8. Baiba Miglone

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija:

1.     Āris Vilšķērsts - komisijas priekšsēdētājs

2.     Evita Zāle

3.     Silvija Šīre

4.     Artūrs Čačka

Ētikas komisija:

1.     Ingūna Vītuma - komisijas priekšsēdētāja

2.     Veronika Caune

3.     Henrihs Circāns

4.     Dace Rudusa

5.     Ingrīda Gailīte

Komisija energoefektivitātes pasākumu veikšanas atbalstam:

 1. Vita Robalte - komisijas priekšsēdētāja
 2. Andris Rieba
 3. Vilnis Špats
 4. Tālis Salenieks
 5. Elita Ūdre

Medību koordinācijas komisija:

1.     Vilnis Zosārs – komisijas priekšsēdētājs

2.     Aldis Bondars

3.     Judīte Podniece

4.     Valdis Beļaunieks

5.     Armands Cirsis

6.     Viktors Reblis –

Pedagoģiski medicīniskā komisija:

 1. Vineta Bormane – komisijas vadītāja
 2. Inese Vaniņa
 3. Ilona Dzene
 4. Līga Bērtiņa
 5. Andis Audže

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija:

1.     Valda Kļaviņa

2.     Solvita Seržāne

3.     Sarmīte Jansone

4.     Kristīne Šulce

5.     Jānis Irbe

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisija:

1.     Zigfrīds Gora - komisijas priekšsēdētājs

2.     Helmuts Pujats

3.     Gatis Teilis

4.     Elza Serdāne

5.     Ilze Gaujēna

Pašvaldības iepirkumu komisija:

 1. Āris Vilšķērsts - komisijas priekšsēdētājs
 2. Artūrs Čačka
 3. Signe Arcimoviča
 4. Iveta Meļehova
 5. Ilze Daugiallo

Visos iepirkumos, kuru rezultātā noslēdzamais līgums attiecas uz vienu noteiktu novada teritorijas vienību (uz Madonas pilsētas vai kādas no pagastiem teritoriju), papildusčetriem pastāvīgajiem komisijas locekļiem kā piektais iepirkuma komisijas loceklis tās sastāvā bez atsevišķa lēmuma ir iekļaujams pilsētas pārvaldnieks vai konkrētā pagasta pārvaldes vadītājs.

Civilās aizsardzības komisija:

 1. Agris Lungevičs - komisijas priekšsēdētājs
 2. Vilnis Špats
 3. Tālis Salenieks
 4. Māris Justs
 5. Gundars Velcis
 6. Dairis Stūris
 7. Māris Bulders
 8. Iveta Pērkone
 9. Gundars Trops
 10. Artis Stuburs
 11. Jānis Lūkins
 12. Indra Tomiņa
 13. Dzintars Stradiņš
 14. Marija Drunka
 15. Arvīds Greidiņš
 16. Uģis Jakubovskis

 Iesniegumu izskatīšanai par konfiscētās mantas atdošanu vai tās vērtības atlīdzināšanu personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par nepamatotu komisijas sastāvs:

1. Āris Vilšķērsts - komisijas priekšsēdētājs

2. -

3. Helmuts Pujats

4. Lana Saulone 
 
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika