Domes komisijas

Vēlēšanu komisija (Madonas novada pašvaldības iestādes statuss):

1.     Evita Zāle - komisijas priekšsēdētāja

2.     -

3.     Ārijs Krūms

4.     Velta Vilšķērste

5.     Inese Kohanova,

6.     Kristīna Gribonika

7.     Egija Romanovska

Vēlēšanu komisiju izveidošanu un darbību nosaka Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums. Vēlēšanu komisiju pienākumi noteikti arī Saeimas vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, likumā Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu. Vēlēšanu komisijām ir saistošas arī Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumi un rīkojumi.

Administratīvā komisija:

1.     Iveta Vāvere – komisijas priekšsēdētāja

2.     Klinta Tēberga

3.     Aleksandrs Šrubs

4.     Gatis Kušķis

5.     Inga Stradiņa

6.     Iveta Bērziņa

Administratīvo aktu strīdus komisija:

1.     Aleksandrs Šrubs - komisijas priekšsēdētājs

2.     Evita Zāle

3.     Āris Vilšķērsts

4.     Helmuts Pujats

5.     Vita Robalte

Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izmantošanas komisija:

1.     Āris Vilšķērsts - komisijas priekšsēdētājs

2.     Guntis Ķeveris

3.     Evita Zāle

4.     Artūrs Čačka

5.     Gunita Kampe

Dzīvokļu jautājumu komisija:

1.     Guntis Ķeveris - komisijas priekšsēdētājs

2.     Andris Sakne

3.     Elga Kišņakova

4.     Helmuts Pujats

5.     Velta Vilšķērste

6.     Ina Mārka

7.     Jeuženija Adamoviča

Jaunatnes lietu komisija:

1.     Gatis Teilis - komisijas priekšsēdētājs

2.     Inese Strode   

3.     Inga Lediņa

4.     Ilze Jansiņa

5.     Alda Eglīte

6.     Gundega Puķīte

7.     Laura Krīgale

8.     Iveta Vāvere

9.     Valda Buiķe

10.  Jauniešu domes priekšsēdētājs 

Koku ciršanas komisija:

1.     Guntis Ķeveris - komisijas priekšsēdētājs

2.     Gita Lutce

3.     Vilnis Trops

Zvejniecības un medību tiesību komisija:

1.     Aigars Šķēls - komisijas priekšsēdētājs

2.     Guntis Ķeveris

3.     Helmuts Pujats

4.     Andris Sakne

5.     Dainis Tučs

6.     Bruno Kokars

Apbalvojumu piešķiršanas komisija:

1.     Agris Lungevičs

2.     Andris Dombrovskis

3.     Artūrs Grandāns

4.     Solvita Seržāne

5.     Ilze Riekstiņa

6.     Nelda Janoviča

7.     Baiba Miglone

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija:

1.     Āris Vilšķērsts - komisijas priekšsēdētājs

2.     Evita Zāle

3.     Silvija Šīre

4.     Artūrs Čačka

Ētikas komisija:

1.     Ingūna Vītuma - komisijas priekšsēdētāja

2.     Veronika Caune

3.     Henrihs Circāns

4.     Dace Rudusa

5.     Ingrīda Gailīte

Pretendentu izvērtēšanai palīdzības saņemšanai energoefektivitātes pasākumu veikšanai komisija:

1.     Āris Vilšķērsts - komisijas priekšsēdētājs

2.     Andris Rieba

3.     Evita Zāle

4.     Jeuženija Adamoviča

5.     Silvija Šīre

Medību koordinācijas komisija:

1.     Vilnis Zosārs – komisijas priekšsēdētājs

2.     Aldis Bondars

3.     Judīte Podniece

4.     Valdis Beļaunieks

5.     Armands Cirsis

6.     Viktors Reblis –

Pedagoģiski medicīniskā komisija:

1.     Sarmīte Jansone – komisijas priekšsēdētāja

2.     Inese Vaniņa

3.     Ilona Dzene

4.     Līga Bērtiņa

5.     Aina Dreimane

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija:

1.     Valda Kļaviņa

2.     Solvita Seržāne

3.     Sarmīte Jansone

4.     Kristīne Šulce

5.     Jānis Irbe

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisija:

1.     Zigfrīds Gora - komisijas priekšsēdētājs

2.     Helmuts Pujats

3.     Gatis Teilis

4.     Elza Serdāne

5.     Ilze Gaujēna

Iepirkumu komisija:

1.     Āris Vilšķērsts - komisijas priekšsēdētājs

2.     Artūrs Čačka

3.     Signe Arcimoviča

4.     Iveta Meļehova

Visos iepirkumos, kuru rezultātā noslēdzamais līgums attiecas uz vienu noteiktu novada teritorijas vienību (uz Madonas pilsētas vai kādas no pagastiem teritoriju), papildusčetriem pastāvīgajiem komisijas locekļiem kā piektais iepirkuma komisijas loceklis tās sastāvā bez atsevišķa lēmuma ir iekļaujams pilsētas pārvaldnieks vai konkrētā pagasta pārvaldes vadītājs.

Civilās aizsardzības komisija:

1.        Agris Lungevičs - komisijas priekšsēdētājs

2.        Vilnis Špats

3.        Tālis Salenieks

4.        Māris Justs

5.        Gundars Velcis

6.        Dairis Stūris

7.        Māris Bulders

8.        Iveta Pērkone

9.        Gundars Trops

10.    Artis Stuburs

11.    Jānis Lūkins

12.    Indra Tomiņa

13.    Dzintars Stradiņš

14.    Marija Drunka

15.    Arvīds Greidiņš

16.    Uģis Jakubovskis

 Iesniegumu izskatīšanai par konfiscētās mantas atdošanu vai tās vērtības atlīdzināšanu personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par nepamatotu komisijas sastāvs:

1. Āris Vilšķērsts - komisijas priekšsēdētājs

2. -

3. Helmuts Pujats

4. Lana Saulone 
 
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika