MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSS - 2021

 
Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”


Noslēdzies Jaunatnes iniciatīvas projektu konkurss 2021 

Madonas novada pašvaldība saņēmusi 5 jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Paldies visiem, kuriem rūp mūsu jauniešu nākotne, kuri ir gatavi jauniešus atbalstīt!

Projekta PuMPuRS ietvaros tiek atbalstīti 3 jauniešu iniciatīvu projekti:

Projekta nosaukums

Projekta ieviesējs

Projekta ieviešanas laiks

Projekta īstenošanas vieta:

Kontaktinformācija

Kamanu suņu sports kā motivātors Kalsnavas pamatskolas audzēkņiem.

Biedrība

Dodkepu.lv

16.08.2021.-14.02.2022.

Kalsnavas pagasts

Ilze Kravcova

T.28846838

Es zinu, kurp es eju!

Biedrība Jauniešu akadēmija Pacelt Pasauli

01.09.2021. – 31.01.2022.

Bērzaunes pagasts

Ligita Millere

T.27841473

Darba augļi

Biedrība

Stūrakmens

01.07.2021. – 31.10.2021.

Praulienas pagasts

Vivita Vecozola

T.26378836

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros.

Jaunatnes iniciatīvu projekti 100 % tiek finansēti no projekta "PuMPuRS" līdzekļiem. 

Dokumenti:


Informatīvie materiāli:

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv

Kontaktpersona: Vivita Vecozola 

Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas speciāliste

tālr.: 64860071

e-pasts: vivita.vecozola@madona.lv

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums