BĒRNA MANTISKO INTEREŠU AIZSARDZĪBA

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses Civillikumā paredzētajos gadījumos:

  1. lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
  2. lemj par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē; 
  3. lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 10 000 latu) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām; 
  4. lemj par bērnam piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 10 000 latu) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu; 
  5. lemj par īpašuma iegūšanu bērnam; 
  6. ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem; 
  7. lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi; 
  8. lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm.
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums