Pašvaldība

Ziedo līdzekļus un materiālo palīdzību Bobrinecai

Krievija jau trešo gadu plosa Ukrainu. Nedomājot. Nešķirojot. Nesaudzējot. Mēs nogurstam no kara ziņu izlaidumos. Ukraina nedrīkst atļauties nogurt no kara viņu valstī, jo tas nozīmēs valsts beigu sākumu. Arī mēs nedrīkstam nogurt un mums ir jāsniedz visa iespējamā palīdzība Ukrainai un tās tautai, kas ik dienas cieš no agresora zvērībām.
iesūtīts: 06.06.2024lasīt tālāk
Sabiedrība ▸ Aktualitātes

Vidzemes plānošanas reģions izveido interaktīvo karti remigrantiem savstarpējo saikņu veidošanai

Lai radītu iespēju visiem remigrantiem kontaktēties un iepazīties, Vidzemes plānošanas reģions izveidojis jaunu platformu – interaktīvo karti. Šī karte ļaus atbraucējiem, aizpildot īsu anketu, redzēt citus atbraucējus savā tuvumā. Tādējādi remigranti varēs sazināties ar saviem novadniekiem, iespējamiem kaimiņiem, par kuriem iepriekš nav zinājuši, tuvāk iepazīties, aprunāties un veidot jaunas draudzības.
iesūtīts: 13.06.2024lasīt tālāk
Nozares ▸ Vide

Azbestu saturošā šīfera nodošanai var pieteikties arī Latvijas Goda ģimenes apliecības turētāji

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) informē, ka kampaņas “Ļauj vecajam azbesta jumtam aizbraukt!” ietvaros no š.g. 3. jūnija sākas azbestu saturošā šīfera krājumu nodošanas apglabāšanai atbalsta programmas 2. kārta, kuras ietvaros iespēja nodot azbestu saturošo šīferi ir ne tikai trūcīgām un maznodrošinātām personām, bet arī Latvijas Goda ģimenes apliecības “Goda ģimene” turētājiem.
iesūtīts: 13.06.2024lasīt tālāk
Tūrisms

15. jūnijā – pārgājiens Teiču dabas rezervātā

Lai saudzētu unikālas dabas vērtības, Teiču dabas rezervātā atļauts uzturēties tikai Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku pavadībā, tādēļ pārvalde no jūnija līdz oktobrim organizē pārgājienus rezervāta teritorijā, kuros interesenti var piedalīties, savlaicīgi piesakoties.
iesūtīts: 13.06.2024lasīt tālāk
Pašvaldība ▸ Īpašumi

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Augusta Saulieša iela 12, Cesvaine, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Augusta Saulieša iela 12, Cesvaine, Madonas novads (kadastra Nr. 7007 002 0008), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7007 002 0001 1849 m2 platībā, poliklīnikas ēkas ar kadastra apzīmējumu 7007 002 0008 001 - 475,3 m2 platībā un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 7007 002 0008 003 - 101,2 m2 platībā.
iesūtīts: 12.06.2024lasīt tālāk
Pašvaldība ▸ Īpašumi

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma elektronisko izsoli “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7058 016 0228)

Madonas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7058 016 0228), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160247 1,87 ha platībā, skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 70580160228001 - 775,5 m2 platībā, šķūņa ar pagrabu ar kadastra apzīmējumu 70580160228002 - 80,2 m2 platībā un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 70580160228003 - 126,1 m2 platībā.
iesūtīts: 10.06.2024lasīt tālāk
Pašvaldība ▸ Īpašumi

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Beitiņu ceļš”, Ērgļu pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Beitiņu ceļš”, Ērgļu pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7054 006 0110). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70540060108) – 0,14 ha platībā.
iesūtīts: 10.06.2024lasīt tālāk
Pašvaldība ▸ Īpašumi

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazie Lāči”, Ošupes pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Mazie Lāči”, Ošupes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7082 011 0008). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70820110092) – 6,8 ha platībā.
iesūtīts: 10.06.2024lasīt tālāk
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums