Madonas novada pašvaldības noteikumi, nolikumi

Madonas novada pašvaldības ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība
Madonas novada pašvaldības ētikas kodekss
Madonas novada pašvaldības noteikumi nr. 2 ''Skolēnu autobusu izmantošanas kārtība”
Madonas novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldību ceļiem un ielām izlietojuma vidējā termiņa programma 2016.-2018. gadam
Madonas novada pašvaldības pamatbudžetā ceļu un ielu uzturēšanai paredzēto līdzekļu izlietojuma vidējā termiņa programma 2016.-2018. gadam
''Par Madonas novada pašvaldības apbalvojumiem'' nolikums
Pašpatēriņa zvejas tiesībunomas Lubānas ezerā slēgtās izsoles nolikums
Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Madonas novada pašvaldībā (konsolidēts).
Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā
Kārtība, kādā tiek veikti ieguldījumi pašvaldības dzīvokļa īpašumā un atlīdzināti izdevumi par ieguldījumu veikšanu
Madonas novada pašvaldības noteikumi “Amatu savienošanas atļaujas izsniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldībā”
Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr. 4 “Madonas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā esošās zemes iznomāšanas un nomas līgumu administrēšanas kārtība”
Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr. 5 ”Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un izlietošanas kārtība Madonas novada pašvaldības iestādēs”
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Piekļūstamības paziņojums