.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Akmentiņu lauki”, Barkavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Akmentiņu lauki”, Barkavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7044 004 0002). Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70440040048 1,44 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu 70440040054 1,6 ha platībā.
iesūtīts: 05.10.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecais pagasta nams”-601, Jāņukalns, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Vecais pagasta nams”-601, Jāņukalns, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0371). Nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamo telpu īpašuma 86,4 kv.m. platībā (kopīpašuma 864/6700 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 70620050131001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70620050131).
iesūtīts: 05.10.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vesetnieku lauce”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, otro izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Vesetnieku lauce”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7062 007 0175). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70620070175) – 1,26 ha platībā.
iesūtīts: 27.09.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Akmeņsala”, Vecsaikava, Praulienas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Akmeņsala”, Vecsaikava, Praulienas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7086 016 0146). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 7860160146) 3,0 ha platībā un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējumu 7086 016 0146 001).
iesūtīts: 20.09.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 12-5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, otro izsoli

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Vesetas iela 12-5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0367). Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa 34,9 kv.m. platībā (kopīpašuma 349/2632 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 70620110269001, būves - šķūnis, kadastra apzīmējums 70620110332001 un zemes, kadastra apzīmējums 70620110269, 70620110332).
iesūtīts: 20.09.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine”, Ošupes pagasts, Madonas novads, otro izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Mežaine”, Ošupes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7082 013 0266). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70820130324) – 2,85 ha platībā.
iesūtīts: 14.09.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Aiviekstes māja 10”- 4, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Aiviekstes māja 10”- 4, Aiviekste, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0370). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 33,5 kv.m. platībā (kopīpašuma 335/1528 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70620120055001, būves ar kadastra apzīmējumu 70620120055002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70620120055).
iesūtīts: 14.09.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecais pagasta nams”-2, Jāņukalns, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Vecais pagasta nams”-2, Jāņukalns, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0362). Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa īpašuma 36,7 kv.m. platībā (kopīpašuma 367/6700 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 70620050131001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70620050131).
iesūtīts: 14.09.2022lasīt tālāk

Paziņojums par mehāniskās darbnīcas ar adresi Kārļa ielā 8, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, un ar to saistītās zemes Raiņa ielā 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma - mehāniskās darbnīcas ar adresi Kārļa iela 8, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0002 008 un ar tām saistītās zemes daļu ar kopējo platību 5315 kv.m., Raiņa ielā 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7046 009 0002), nomas tiesības.
iesūtīts: 12.09.2022lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piederošo telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Oskara Kalpaka iela 3 (kadastra apzīmējums 70130020110001004), Lubāna, Madonas novads, nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpas ar kopējo platību 60,1 m2, Oskara Kalpaka iela 3, Lubāna, Madonas novads (kadastra apzīmējums 70130020110001004), nomas tiesības.
iesūtīts: 12.09.2022lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldības telpu nekustamajā īpašumā ”Ābelītes”, ar adresi Jaunatnes iela 7 (kadastra apzīmējums 7044 008 0212 001), Barkava, Barkavas pagasts, nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpas ar kopējo platību 160,1 m2, Jaunatnes ielā 7, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7044 008 0212 001), nomas tiesības.
iesūtīts: 06.09.2022lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldības telpu nekustamajā īpašumā ”Ābelītes”, ar adresi Jaunatnes iela 7 (kadastra apzīmējums 7044 008 0212 001), Barkava, Barkavas pagasts, nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpas ar kopējo platību 38,6 m2, Jaunatnes ielā 7, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7044 008 0212 001), nomas tiesības.
iesūtīts: 06.09.2022lasīt tālāk

Paziņojums par izsoli

Dabas aizsardzības pārvalde 2022.gada 7.septembrī plkst. 10.00, Galdnieku ielā 8, Rēzeknē, rīko slēgtu rakstisku izsoli par 350 siena ruļļu atsavināšanu.
iesūtīts: 25.08.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ozolaine”, Ošupes pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Ozolaine”, Ošupes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7082 008 0076). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70820080076) – 0,1973 ha platībā.
iesūtīts: 01.08.2022lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piederošo telpu Nr. 2, Oskara Kalpaka ielā 3, Lubānā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nedzīvojamo telpu nomas tiesības Madonas novada pašvaldībai piederošā ēkā – Oskara Kalpaka ielā 3, Lubānā, Madonas novadā, 2. stāvā ar kopējo platību 43,2 kv.m., ar kadastra apzīmējumu 7013 002 0110 001 002. Ēkā nav nodrošinātas inženierkomunikācijas – elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija.
iesūtīts: 19.07.2022lasīt tālāk
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums