.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 6, Cesvaine, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Rūpnīcas iela 6, Cesvaine, Madonas nov. (kadastra Nr.7007 004 0103). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības (kadastra apzīmējumu 7007 004 0103) 1080 kv.m. platībā un sociālās ēkas (kadastra apzīmējumu 7007 004 0103 001) 290,1 kv.m. platībā.
iesūtīts: 17.01.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kosas”, Ošupes pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Kosas”, Ošupes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7082 012 0176). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70820120176) – 0,3725 ha platībā.
iesūtīts: 17.01.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Celtnieku iela 2-3, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Celtnieku iela 2-3, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7082 900 0092). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 47,0 kv.m. platībā (kopīpašuma 470/4112 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 70820130162001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70820130162).
iesūtīts: 17.01.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pavasaris 355”, Aronas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Pavasaris 355”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7042 010 0433). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70420100433) – 616 m2 platībā.
iesūtīts: 17.01.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Irbītes”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Irbītes”, Bērzaunes pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7046 008 0332). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7046 008 0332 0,1082 ha platībā un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7046 008 0332 001.
iesūtīts: 11.01.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 25A-36, Madona, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Raiņa iela 25A-36, Madona, Madonas nov. (kadastra Nr.7001 900 0896). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 60,7 kv.m. platībā (kopīpašuma 607/27193 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 70010011567001.
iesūtīts: 11.01.2023lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piederošo telpu Nr. 2, Oskara Kalpaka ielā 3, Lubānā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nedzīvojamo telpu nomas tiesības Madonas novada pašvaldībai piederošā ēkā – Oskara Kalpaka ielā 3, Lubānā, Madonas novadā, 2. stāvā ar kopējo platību 43,2 kv.m., ar kadastra apzīmējumu 7013 002 0110 001 002. Ēkā nav nodrošinātas inženierkomunikācijas – elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija.
iesūtīts: 04.01.2023lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldības telpu nekustamajā īpašumā ”Ābelītes”, ar adresi Jaunatnes iela 7 (kadastra apzīmējums 7044 008 0212 001), Barkava, Barkavas pagasts, nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpas ar kopējo platību 24,2 m2 Jaunatnes ielā 7, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7044 008 0212 001), nomas tiesības.
iesūtīts: 08.11.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 15A, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu Vesetas iela 15A, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7062 011 0456). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70620110456) – 601 m2 platībā.
iesūtīts: 21.10.2022lasīt tālāk
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums