Par nekustamā īpašuma izsoli

VAS "Latvijas Pasts" informē, ka ir pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma E. Graudiņa ielā 4, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, atsavināšanu.
iesūtīts: 22.05.2018lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma nomu

Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvalde nodod nomas tiesību izsolei nedzīvojamās telpas (pirmskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” palīgtelpu Nr.4) Melioratoru ielā 3, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, 1stāvā, 6 m2 platībā
iesūtīts: 02.01.2018lasīt tālāk

Paziņojums par izsoli

Madonas novada Aronas pagasta pārvalde pārdod (ar pretendentu atlasi) atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemes starpgabalu), kas atrodas adresē “Rosme 205”, Aronas pagasts, Madonas novads
iesūtīts: 07.12.2017lasīt tālāk

Ošupes pagasta pārvalde 12.05.2017 pārdod

Ošupes pagasta pārvalde 12.05.2017 pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu, kas atrodas Ošupes pagasta Degumniekos, vieglo automašīnu VW PASSAT, nosacītā cena 385.00 euro, nodrošinājuma nauda 38.50 euro un traktoru T-150-K, nosacītā cena 535.00 euro, nodrošinājuma nauda 53.50 euro.
iesūtīts: 27.04.2017lasīt tālāk

Izsole

Kalsnavas pagasta pārvalde nodod nomas tiesību izsolei Madonas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību „Aizbaru jaunlopu novietne” Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā (kadastra Nr. 7062 002 0060).
iesūtīts: 08.03.2017lasīt tālāk

Madonas novada pašvaldības Sarkaņu pagasta pārvalde pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības dzīvokļa īpašumu Nr.11, J.Ramaņa ielā 9, Biksērē, Sarkaņu pag., Madonas nov., kadastra Nr.7090-900-0086 – sākumcena EUR 8021,00, nodrošinājums EUR 802,10.

Izsole notiks Sarkaņu pagastā pārvaldē “Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.madona.lv un Madonas novada pašvaldības Sarkaņu pagasta pārvaldē. Iesniegt pieteikumu izsolē var līdz 26.01.2017., plkst.16.00 “Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novadā, darba laikā (pirmdien, trešdien, ceturtdien - no plkst.8.30 līdz 17.00, otrdien- no plkst. 8.30 līdz 18.00, piektdien- no plkst. 8.30 līdz 16.00). Pirkuma apmaksa: samaksa divu nedēļu laikā no izsoles norises dienas. Informācija par apskati – t.64860876, mob.t.29207898.
iesūtīts: 16.01.2017lasīt tālāk
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Piekļūstamības paziņojums