Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pumpuri 3”-8, Liezēres pagasts, Madonas novads, otro izsoli

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Pumpuri 3”-8, Liezēres pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7068 900 0111). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 47 kv.m. platībā (kopīpašuma 47/410 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70680050131001, būves ar kadastra apzīmējumu 70680050131002, būves ar kadastra apzīmējumu 70680050131003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70680050131).
iesūtīts: 10.10.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu iela 13A-1, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Bērzu iela 13A-1, Aizpurve, Dzelzavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7050 900 0090). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 65,9 kv.m. platībā (kopīpašuma 694/15262 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 70500070127001) un zemes (kadastra apzīmējums 70500070127).
iesūtīts: 10.10.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 2-19, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Meža iela 2-19, Mārciena, Mārcienas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7074 900 0090). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 56,1 kv.m. platībā (kopīpašuma 561/15516 domājamās daļas no būvēm (kadastra apzīmējums 70740040202001, 70740040202002, 70740040202003) un zemes (kadastra apzīmējums 70740040202).
iesūtīts: 10.10.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 16-1, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Rūpnīcas iela 16-1, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0381). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 41,9 kv.m. platībā (kopīpašuma 419/3676 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 70620110259001), būves (kadastra apzīmējums 70620110259002) un zemes (kadastra apzīmējums 70620110259).
iesūtīts: 10.10.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-11, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Vesetas iela 10-11, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0375). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 49,4 kv.m. platībā (kopīpašuma 494/21586 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 70620110268001) un zemes (kadastra apzīmējums 70620110268).
iesūtīts: 22.09.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza iela 1A-5, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Dārza iela 1A-5, Lazdona, Lazdonas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7066 900 0243). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 33 kv.m. platībā (kopīpašuma 366/13632 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 70660020131001) un zemes (kadastra apzīmējums 70660020131).
iesūtīts: 22.09.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza iela 12-4, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Dārza iela 12-4, Lazdona, Lazdonas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7066 900 0232). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 41,3 kv.m. platībā (kopīpašuma 413/3590 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 70660020141001), būves (kadastra apzīmējums 70660020141002) un zemes (kadastra apzīmējums 70660020141).
iesūtīts: 22.09.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 51-2, Madona, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Rūpniecības iela 51-2, Madona, Madonas nov. (kadastra Nr. 7001 900 2484). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 28,8 kv.m. platībā (kopīpašuma 288/2889 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 70010010423001) un būvēm (kadastra apzīmējums 70010010423002, 70010010423003).
iesūtīts: 22.09.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pagasts, Madonas novads, trešo izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7058 016 0228). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160247 1,87 ha platībā, skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 70580160228001 - 775,5 m2 platībā, šķūņa ar pagrabu ar kadastra apzīmējumu 70580160228002 - 80,2 m2 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 70580160228003 - 126,1 m2.
iesūtīts: 15.09.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Vestienas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Pagastmāja”, Vestienas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7096 007 0211). Nekustamais īpašums sastāv no administratīvās ēkas 279,4 m2 platībā (kadastra apzīmējumu 70960070211001), saimniecības ēkas 66,7 m2 platībā (kadastra apzīmējumu 70960070211003) un vienas zemes vienības 0,554 ha platībā (kadastra apzīmējumu 70960070211).
iesūtīts: 15.09.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, otro izsoli

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Vesetas iela 10-6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0374). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 35,2 kv. m. platībā (kopīpašuma 352/21586 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70620110268001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70620110268).
iesūtīts: 28.08.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-20, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, otro izsoli

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Vesetas iela 10-20, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0376). Nekustamais īpašums sastāv no trīs istabu dzīvokļa 59,8 kv. m. platībā (kopīpašuma 598/21586 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70620110268001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70620110268).
iesūtīts: 28.08.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 1-13, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, otro izsoli

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Kalna iela 1-13, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0373). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 84,7 kv. m. platībā (kopīpašuma 847/12681 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70620110251001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70620110251).
iesūtīts: 28.08.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 9-6, Madona, Madonas novads, otro izsoli

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Avotu iela 9-6, Madona, Madonas nov. (kadastra Nr. 7001 900 2440). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 32,8 kv. m. platībā (kopīpašuma 317/3069 domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 70010011212001, 70010011212002, 70010011212003, un zemes ar kadastra apzīmējumu 70010011212).
iesūtīts: 28.08.2023lasīt tālāk
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums