Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala ar adresi Raiņa iela 16A, Madona, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu ar adresi Raiņa iela 16A, Madona, Madonas novads (kadastra Nr. 7001 001 1347). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70010011347) – 885 m2 platībā.
iesūtīts: 15.12.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 4, Ošupe, Ošupes pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Meža iela 4, Ošupe, Ošupes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7082 004 0179). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 70820040179) 0,8567 ha platībā un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 70820040179001).
iesūtīts: 10.12.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lauciņš”, Ošupes pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Lauciņš”, Ošupes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7082 013 0276). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70820130276) – 979 m2 platībā.
iesūtīts: 10.12.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dālijas”-2, Cesvaines pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Dālijas”-2, Cesvaines pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7027 900 0034). Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa 28 kv.m. platībā (kopīpašuma 280/1067 domājamās daļas no dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 70270150094001, šķūnis, kadastra apzīmējums 70270150094002, šķūnis, kadastra apzīmējums 70270150094003, un zemes, kadastra apzīmējums 70270150094).
iesūtīts: 10.12.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Parka iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7070 007 0450). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70700070450) 0,3173 ha platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 70700070450001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 70700070450002).
iesūtīts: 12.11.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Aizkuja, Sarkaņu pagasts, Madonas novads izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Aizkuja, Sarkaņu pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7090 002 0092). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70900020092) – 0,6281 ha platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 709000200920001), kūts (kadastra apzīmējums 70900020092002), pagraba (kadastra apzīmējums 70900020092003) un šķūņa (kadastra apzīmējums 70900020092004).
iesūtīts: 12.11.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunzemu mājas, Dzelzavas pagasts, Madonas novads izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Jaunzemu mājas, Dzelzavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7050 006 0093). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70500060093) 0,99 ha platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 70500060093001) un saimniecības ēkas – kūts (kadastra apzīmējums 70500060093002).
iesūtīts: 05.10.2021lasīt tālāk
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums