Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma E.Graudiņa iela 4A, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu E.Graudiņa iela 4A, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7042 006 0009). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70420060663) – 143 m2 platībā.
iesūtīts: 22.02.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine”, Ošupes pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Mežaine”, Ošupes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7082 013 0266). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70820130324) – 2,85 ha platībā.
iesūtīts: 14.02.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Arāji”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Arāji”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7070 007 0310). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70700070310) – 1,55 ha platībā.
iesūtīts: 14.02.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ciņi”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Ciņi”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7070 007 0304). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70700070304) – 2,27 ha platībā.
iesūtīts: 14.02.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Strīdus purvs”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā izsoli

Madonas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Strīdus purvs”, kadastra Nr.7070 012 0019, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, kā nedalāmu vienību, kas sastāv no:
iesūtīts: 25.01.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Pagasta mežs”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā izsoli

Madonas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu, kā nedalāmu vienību, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Pagasta mežs”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70700120018 sastāvoša no:
iesūtīts: 25.01.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Aka”, Mētrienas pagasts, Madonas novads izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Aka”, Mētrienas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7076 008 0499). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 70760080048) 0,1473 ha platībā, būves ar kadastra apzīmējumu 70760080448001 un būves ar kadastra apzīmējumu 70760080448002.
iesūtīts: 22.12.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas klēts”, Praulienas pagasts, Madonas novads izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Muižas klēts”, Praulienas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7086 010 0210). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 70860100210) 0,2709 ha platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 7086 010 0210 001.
iesūtīts: 22.12.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Meža Taurupes”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Meža Taurupes”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7062 003 0122). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70620030111) – 0,3533 ha platībā un zemes vienības (kadastra apzīmējums 70620050172) – 0,5992 ha platībā. Zemes gabaliem ir starpgabala statuss.
iesūtīts: 22.12.2021lasīt tālāk
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums