.

Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Raugi”, kadastra numurs 7046 002 0072, zemes vienības “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70460020085, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsole

iesūtīts: 2024.05.27 09:29
Madonas novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldībai piekrītošam neapbūvētam zemesgabalam:

Nosaukums, adrese: “Raugi”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā

Kadastra numurs: 7046 002 0072

Kadastra apzīmējums: 70460020085

Zemesgabala daļas iznomājamā platība: 3 ha

Zemesgabala lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

Iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība

Nomas līguma darbības termiņš: 10 (desmit) gadi

Izsoles sākuma nomas maksa 216,00 EUR (divi simti sešpadsmit euro, 00 centi) gadā bez PVN.

Izsoles solis 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi)

 

Izsole notiks 2024. gada 4. jūnijā plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukums 1, Madona (2. stāvs “Sēžu zāle”).

Aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem šeit:

vai arī klātienē Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona).

Pieteikumus zemesgabala nomas tiesību izsolei var iesniegt Madonas novada Centrālajā administrācijas, Lietvedības nodaļā (101.kab.), Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, vai elektroniski uz pasts@madona.lv, sākot no izsoles informācijas publicēšanas dienas tīmekļvietnē www.madona.lv līdz 2024. gada 3. jūnijam plkst. 18:00.

 

Zemesgabalu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru Lāci, t. 20249112, e-pasts: edgars.lacis@madona.lv

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums