.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Beitiņu ceļš”, Ērgļu pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

iesūtīts: 2024.06.10 13:35
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Beitiņu ceļš”, Ērgļu pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7054 006 0110). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70540060108) – 0,14 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – 950,00 EUR, izsoles solis 50,00 EUR, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 95,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Beitiņu ceļš”, Ērgļu pagasts, izsolei”. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, divu nedēļu laikā jāsamaksā nosolītā augstākā cena, atņemot no tās iemaksāto drošības naudu.

Izsole notiks 2024. gada 12. jūlijā plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”) . 

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes starpgabalu ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Par izsoles dalībnieku var kļūt tikai minētās pirmpirkuma tiesīgās personas. Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2024. gada 11. jūlijam plkst. 17:00, jāiesniedz pieteikums par zemes gabala starpgabala pirkšanu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā, vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties >ŠEIT<, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona), darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00), Ērgļu pagasta mājaslapā www.ergli.lv, Ērgļu apvienības pārvaldē (Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas nov.) darba laikā (pirmdien, otrdien, ceturtdien- no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.30 un no plkst. 13.30 līdz plkst. 17.00, trešdien - no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.30 un no plkst. 13.30 līdz 18.00, piektdien- no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.30 un no plkst. 13.30 līdz plkst. 16.00). Kontaktpersona par Objektu  - Ērgļu apvienības pārvaldes vadītāja E. Ūdre, tālr. 20243405.  

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums