PAZIŅOJUMS PAR ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLI

Mārcienas pagasta pārvalde rīko Madonas novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību Mārcienas pagastā ar kadastra apzīmējumiem 70740040403, 70740040159 un 70740040180 zemes nomas tiesību izsoli Izsole notiks Mārcienas pagasta pārvaldes telpās Jaunā ielā 1, Mārcienā 2015.gada 8.decembrī plkst.11.00.
iesūtīts: 30.11.2015lasīt tālāk

PAZIŅOJUMS par telpu Saieta laukumā 2A, Madona nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod nomas tiesību izsolei nedzīvojamās telpas Saieta laukumā 2A, Madonā 2.stāvā 494,6 kv.m platībā. Nomas tiesību izsoles sākuma cena – EUR 1,00 par 1 kv.m mēnesī. Papildus tiek aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis ir noteikts EUR 0,10. Objekta nomas līguma termiņš ir noteikts līdz 2020.gada 31.decembrim. Izsole notiks 2015. gada 12.augustā plkst. 10.00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2015.gada 11.augustam plkst.16.00 Madonas novada pašvaldības administrācijā darba laikā, tālr. 64860090. Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku ar kontaktpersonu Gunti Ķeveri, tel.26325419.
iesūtīts: 04.08.2015lasīt tālāk

Tiek izsolīts pašvaldības dzīvokļa īpašums Biksērē

Madonas novada pašvaldības Sarkaņu pagasta pārvalde pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības dzīvokļa īpašumu Nr.11, J.Ramaņa ielā 9, Biksērē, Sarkaņu pag., Madonas nov., kadastra Nr.7090-900-0086 – sākumcena EUR 6921, nodrošinājums EUR 692,10.
iesūtīts: 05.05.2015lasīt tālāk

Kustamās mantas izsole Bērzaunes pagastā

Madonas novada pašvaldības Bērzaunes pagasta pārvalde organizē mutisku kustamās mantas izsoli Bērzaunes pagasta pārvaldē, Aronas ielā 1, Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, 2015.gada 26. maijā plkst.11:00.
iesūtīts: 28.04.2015lasīt tālāk

Paziņojums par dzīvokļa īpašuma izsoli

Madonas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašums Gaujas iela 4-4, Madona, Madonas novadā. Izsole notiks 2015.gada 29.maijā plkst. 10.00 Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madonā.
iesūtīts: 28.04.2015lasīt tālāk

Madonas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu „Tirzmaļi”-3

Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagstā, Madonas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no 1-istabu dzīvokļa īpašuma Nr.3 ar kopējo platību 26,0 kv.m., 260/1183 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 7062 011 0312 001), 260/1183 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 7062 011 0312 002), 260/1183 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 7062 011 0312 003), 260/1183 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 7062 011 0312 004) un 260/1183 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 7062 011 0312).
iesūtīts: 07.04.2015lasīt tālāk

Madonas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu „Tirzmaļi”-2

Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagstā, Madonas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no 2-istabu dzīvokļa īpašuma Nr.2 ar kopējo platību 37,2 kv.m., 372/1183 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 7062 011 0312 001), 372/1183 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 7062 011 0312 002), 372/1183 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 7062 011 0312 003), 372/1183 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 7062 011 0312 004) un 372/1183 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 7062 011 0312).
iesūtīts: 07.04.2015lasīt tālāk

PAZIŅOJUMS PAR CIRSMAS IZSOLI NR.2

Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kailcirti īpašumā „Zaļmeži”, Liezēres pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 7068 016 0074, 1.kvartāls nogabalā Nr.1. (izcērtamā platība 1.30 ha), nogabalā Nr.2 (izcērtamā platība 2.0 ha).
iesūtīts: 03.03.2015lasīt tālāk

PAZIŅOJUMS PAR CIRSMAS IZSOLI NR.1

Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kailcirti īpašumā „Zaļmeži”, Liezēres pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 7068 016 0059, 1.kvartāls nogabalā Nr.1.,3. (izcērtamā platība 3.10 ha), nogabalā Nr.5 (izcērtamā platība 0.10 ha).
iesūtīts: 03.03.2015lasīt tālāk

Paziņojums par kartingu novietnes ar tiesībām izmantot kartingu trasi no treniņiem un sacensībām brīvajā laikā nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod nomai mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kartingu novietni ar tiesībām izmantot kartingu trasi no treniņiem un sacensībām brīvajā laikā. Objekta adrese Gaujas iela 41 (kadastra apzīmējums 7001 001 1812 ), Gaujas iela 41A (kadastra apzīmējums 7001 001 1846), Madona, Madonas novads. Objekta nomas līguma termiņš 1 (viens) gads ar tiesībām pagarināt uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem.
iesūtīts: 10.02.2015lasīt tālāk
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums