Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Māliņu lauks”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2022.06.07 10:27
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Māliņu lauks”, Bērzaunes pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7046 008 0169). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7046 008 0169 1,0135 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 8150,00, izsoles solis - EUR 100,00, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 815,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Māliņu lauks”, Bērzaunes pagasts, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 8.jūlijā plkst.15:00 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 7.jūlijam plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona), darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Bērzaunes pagasta pārvaldē (Aronas ielā 1, Sauleskalnā, Bērzaunes pagasts, Madonas novads), darba laikā (pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien- no plkst.8.45 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00, piektdien- līdz plkst.15.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru Lāci pa tel.Nr.20249112.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums