Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Eglaine”, Barkavas pagasts, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2022.05.09 11:18
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Eglaine”, Barkavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7044 008 0124). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70440080124) 2,39 ha platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 70440080124001) un trīs saimniecības ēkām (kadastra apzīmējums 70440080124005, 70440080124006, 70440080124007).

Izsoles sākotnējā cena – EUR 5700,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 570,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Eglaine, Barkavas pagasts, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 10.jūnijā plkst.14:00 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 9.jūnijam plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Barkavas pagasta pārvaldē (Brīvības ielā 9, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov.) pie lietvedes-kasieres, darba laikā (no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Barkavas pagasta pārvaldes vadītāju A. Šrubu, tālr. 28374223.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums