Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – apauguma (tā novākšanas un izvešanas) nekustamajā īpašumā “Dzelzceļš”, Indrānu pagastā, Madonas novadā, izsoli

iesūtīts: 2022.05.03 09:40
Madonas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – apaugums, tā novākšana un izvešana, kas atrodas Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzelzceļš”, Indrānu pag., zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 70580110128 un 70580100109, kā nedalāmu vienību, sastāvošu no:

Cirtes izpildes veids

Kvartāls

Nogabals

Platība

ha

Stumbra krāja

m3

Valdošā suga

Koku ciršana ārpus meža fonda -apauguma novākšana un izvešana

1

1

8,77

555,09

A,Ba

                   Kopā:

8,77

555,09

 
Objekta izsoles nosacītā sākuma cena ir 15500,00 euro, nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas – 1550,00 euro, izsoles solis – 500,00 euro. Nodrošinājuma summa jāieskaita: Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.  LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Nodrošinājums apauguma novākšanas izsolei īpašumā “Dzelzceļš” Indrānu pagastā”. Nosolītā summa pircējam jāsamaksā desmit dienu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 20.maijā plkst.13:30 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 19.maijam plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, klientu apkalpošanas zālē, vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00). Objekta apskate saskaņojama pa tālruni 29196184 (mežzinis Vilnis Zosārs) 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums