.

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 28. Apstiprināts Madonas novada pašvaldības budžets 2021.gadam

Janvāra nogalē ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu apstiprināts Madonas novada pašvaldības 2021.gada budžets. Novada pamatbudžets 2021. gadam ieņēmumos ir apstiprināts 25 162 984 eiro, bet izdevumos –27 242 399 eiro. Salīdzinot ar 2020. gada sākumu, ieņēmumi samazinājušies par 905 041 eiro, bet izdevumi pieauguši par 1 174 374 eiro. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 6 519 718 eiro. Atlikuma palielinājums salīdzinot ar 2020. gada sākumu –641 474 eiro.
iesūtīts: 12.02.2021lasīt tālāk

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 26. Ar 1. septembri paaugstina atalgojumu pašvaldības sistēmā strādājošajiem

Madonas novada pašvaldības dome, turpinot 2019. gadā iesākto kursu uz līdzsvarota, konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanu pašvaldības sistēmā strādājošajiem, ar 1. septembri ir paaugstinājusi amata vienības amatalgas likmi pirmsskolas izglītības skolotāja palīgam par 17-20%. (Līdz šim pirmsskolas izglītības skolotāja palīga alga bija 470 eiro par likmi. No pirmā septembra tā būs attiecīgi 550 un 570 eiro (paaugstinājuma apmērs atkarīgs no izglītojamo skaita grupās). Ar 1. septembri algu paaugstinājums, algas likmi palielinot par 7%, skar arī novada pašvaldības bibliotēku un muzeju administrācijas darbiniekus un Madonas kultūras nama direktori. Savukārt, pārskatot štata vienības pašvaldības īpašuma uzturēšanas nodaļās, izstrādāta unificēta amata algu sistēma, kas ar 1. septembri ļāvusi palielināt atalgojumu arī vairākiem īpašumu uzturēšanas nodaļu darbiniekiem.
iesūtīts: 07.09.2020lasīt tālāk

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 25. Ar 1. septembri ēdināšanas pakalpojums bērnudārzos būs bez maksas

30. jūlija Madonas novada pašvaldības domes sēdē ar mērķi atbalstīt ģimenes ar bērniem, deputāti nobalsoja par priekšlikumu piešķirt atlaidi 100% apmērā maksai par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības grupu izglītojamiem un 100% atlaidi maksai par brokastu, launaga un vakariņu sniegtajiem pakalpojumiem vispārizglītojošo skolu izglītojamiem, nosakot, ka izglītības iestāžu vadītāji ir atbildīgi par precīzu un savlaicīgu datu sniegšanu ēdināšanas pakalpojumu maksas aprēķināšanai un atlaides piešķiršanai izglītības iestāžu izglītojamiem.
iesūtīts: 31.07.2020lasīt tālāk

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 22. Madonas novada pašvaldība vēlas būvēt peldbaseinu publiskās un privātās partnerības ceļā.

Š.g. 30. aprīļa Madonas novada pašvaldības domes sēdē, deputātu vairākumam pieņemot lēmumu veikt finanšu ekonomisko aprēķinu veikšanu publiskās un privātās partnerības (PPP) projektā “Sporta infrastruktūras attīstība Madonā” un nosūtīt minētos aprēķinus Finanšu ministrijai un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA), pašvaldība ir spērusi pirmo soli ceļā uz senloloto ieceri par peldbaseina izbūvi.
iesūtīts: 15.05.2020lasīt tālāk

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 21. Apstiprināts Madonas novada pašvaldības budžets 2020. gadam.

Februārī ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.2 „Par Madonas novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, kā arī aktualizēts Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020. gadam Investīciju plāns 2018.- 2020. gadam, kas atspoguļo līdzekļu un aktivitāšu kopumu, kuru šogad pašvaldība plāno ieguldīt attīstībā.
iesūtīts: 12.03.2020lasīt tālāk

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 17. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

Ar 2019. gada 1. jūliju stāsies spēkā jauni Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 5 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā", kas papildina Ministru kabineta noteikumus Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" (turpmāk - MK noteikumi).
iesūtīts: 01.07.2019lasīt tālāk

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 15. Par Mētrienas pamatskolas reorganizāciju

Madonas novada pašvaldības skolu tīkla sakārtošana ir jautājums, kas aktuāls pēdējo gadu laikā. Valstī esošā tendence bērnu skaitam samazināties ir būtiski jūtama arī mūsu novadā. Šādu situācijas izveidi ir ietekmējusi zemā dzimstība un sociālekonomiskie apstākļi (iedzīvotāju migrācija).
iesūtīts: 02.04.2019lasīt tālāk

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 13. Jauni saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību un pabalstu apmēriem

Pēc Labklājības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikuma bija nepieciešams izstrādāt jaunus noteikumus, jo līdz šim spēkā esošie saistošie noteikumi bija novecojuši, tie bija vairākkārt laboti un grozīti (vairāk kā 50%), un kļuvuši nepārskatāmi. Tāpēc Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests pārskatīja un izstrādāja jaunus divus saistošos noteikumus – ar 2018.gada 12.decembri stājušies spēkā Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15 "Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem" un Nr.16 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Madonas novadā".
iesūtīts: 06.02.2019lasīt tālāk

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 12. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Madonas novada uzņēmējiem.

Ar 2019.gada 1.janvāri stājušies spēkā Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā””, kas paredz 7 jaunas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kurām ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus:
iesūtīts: 07.01.2019lasīt tālāk

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 11. Panākta konceptuāla vienošanās par turpmāko VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” darbību.

Pagājuši jau gandrīz divi mēneši kopš š.g. 23. februārī no valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles “Lubāna” ēkas “Rupsalas”, Ošupes pagastā, Madonas novadā īsā laika periodā klienti tika pārvesti uz citiem sociālās aprūpes centriem, par iemeslu tam minot neatbilstošus sadzīves apstākļus.
iesūtīts: 20.04.2018lasīt tālāk
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums