MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2015.gada 15. septembris

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

467

Par izmaiņām Madonas novada domes pastāvīgo komiteju sastāvā

Andrejs Ceļapīters

2

468

Par Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”  jumta remontu

Andris Sakne,

Ivars Iesalnieks

3

469

Par Madonas novada pašvaldības aizņēmuma ņemšanu Kohēzijas fonda projekta „Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Madonas novada Barkavas ciemā” Ident. Nr.  PCS/3.5.2.1.1/14/06/007 īstenošanai

Mārtiņš Tomiņš

4

470

Par galvojuma sniegšanu SIA „Barkavas KPS”  

Mārtiņš Tomiņš

5

471

Par platību precizēšanu pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām

Andrejs Piekalns

6

472

Par nekustamā īpašuma Alunāna ielā 4, Madonā  iegādi

Andrejs Ceļapīters

7

473

Par aizņēmuma ņemšanu  nekustamā  īpašuma Alunāna ielā 4, Madonā  iegādei

Andrejs Ceļapīters

8

474

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015.gada 1.septembra līdz 31.decembrim 

Pielikums 

Solvita Seržāne

9

475

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015.gada 1.septembra līdz 31.decembrim 

Pielikums 

Solvita Seržāne

10

476

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015.gada 1.septembra līdz 31.decembrim 

‌Pielikums 

Solvita Seržāne

11

477

Par jaunas pirmsskolas grupas atvēršanu Vestienas pamatskolā

Solvita Seržāne

12

478

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos

Solvita Seržāne

13

479

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku kvalitātes piemaksām un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015.gada 1.septembra līdz 31.decembrim 

‌Pielikums 1 
‌Pielikums 2 

Solvita Seržāne

14

480

Par Madonas novada pašvaldības Liezēres pamatskolas direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu 

‌Pielikums 

Solvita Seržāne

15

481

Par papildus finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei no pašvaldības budžeta 

Pielikums 

Solvita Seržāne

16

482

Par grozījumiem 26.02.2015. domes lēmumā Nr.91 „Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2015.gadā” (prot.Nr.5, 10.p.) 

Pielikums 1 
Pielikums 2 

Solvita Seržāne

17

483

Par finansējuma piešķiršanu pasākumam „Mīlam Raimondu Paulu”

Agris Lungevičs

 
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums