.

Madonas novada bāriņtiesa aicina pieteikties audžuģimenes statusam

iesūtīts: 2022.07.01 16:58
Madonas novada bāriņtiesa aicina novada iedzīvotājus pieteikties audžuģimenes statusa iegūšanai. Vēlamies apzināt tās ģimenes, kuras mūsu novadā būtu gatavas uzņemties šos pienākumus un palīdzēt bērniem, pieņemot viņus uz laiku savā ģimenē.

Kas ir audžuģimene?

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība. Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu vienam audžuvecākam jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie (persona), kas neatbilst minētajam vecumam.

Bāriņtiesa var nodot bērnu audžuģimenei, ja:

 • bērna vecāki ir miruši;
 • bērns ir atrasts;
 • bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;
 • bērna vecākiem ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības;
 • bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
 • izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un vecākiem vai aizbildni, audžuģimeni;
 • bērna vecāku slimība, kas liedz vecākiem veikt pilnvērtīgu bērnu aprūpi.

Lai pieteiktos šī statusa saņemšanai, jādodas uz bāriņtiesu un:

 • jāuzrāda pase; 
 • jāraksta iesniegums;
 • jāiesniedz laulības apliecības kopija;
 • darba vietas izziņa un dokuments par izpeļņu;
 • izziņa par novada teritorijā deklarēto dzīvesvietu;
 • ģimenes ārsta, psihiatra un narkologa izziņas par veselības stāvokli.  

Kad dokumenti iesniegti, bāriņtiesa mēneša laikā pieņem lēmumu par pretendenta piemērotību audžuģimenes statusam.

Ja tas ir pozitīvs, jāapgūst bezmaksas apmācības, ko rīko Labklājības ministrija. Kursos kvalificēti speciālisti - mediķi, juristi, psihologi, sociālie darbinieki iepazīstina ar bērnu aprūpi un attīstību, saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien audžuģimenei, bet ikvienai ģimenei.

Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par audžuģimenes statusa iegūšanu, bāriņtiesa  mēneša laikā izpēta audžuģimenes  dzīves apstākļus, kā arī viņu motivāciju un spējas audzināt bērnu un sniedz atzinumu par pretendentu piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā un informācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus (norādot bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi tiek publicēta Labklājības ministrijas mājas lapā.

Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību.

Jāpiebilst, ka audžuģimenes, kurās ievietoti bērni, tiek arī materiāli atbalstītas.

Pieteikšanās un sīkāka informācija Madonas novada bāriņtiesā Blaumaņa ielā 3, tālr. 64807295.


Normatīvie akti
Civillikums (Ģimenes tiesības);
Bāriņtiesu likums 25. pants 
Bērnu tiesību aizsardzības likums VI. nodaļa 
Valsts sociālo pabalstu likums 11. pants 
‌Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 
Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumi Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi”
Ministru kabineta 2009. gada 22.decembra noteikumi Nr. 1549 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes  pienākumu pildīšanu”.   
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums