Sociālais dienests

Pakalpojuma nosaukums

Psihologa pakalpojumi

Pakalpojuma apraksts

Psihologa konsultācijas, atbalsts krīzes vai ārkārtas situācijā nonākušām ģimenēm, personām un bērniem, kuras nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas. Pakalpojuma saņēmējs:

  • Persona, kura dzīvesvietu ir deklarējusi Madonas  novadā un kura ir nokļuvusi krīzes vai ārkārtas situācijā un saviem spēkiem nespēj pārvarēt psiholoģiskās problēmas.
  • Persona vai ģimene, kam atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir jāveic psiholoģiskā izpēte.
  • Bērns, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai. 

Pakalpojumu saņemšana: Pēc sociālā dienesta vai Bāriņtiesas lēmuma klients saņem nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai. Pakalpojumus tiek sniegts Sociālā dienesta telpās Blaumaņa ielā 3, Madonā

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Persona vai viņas pilnvarots pārstāvis telefoniski informē vai vēršas Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā :

Inga Strazdiņa  , Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm  un bērniem, inga.strazdina@madona.lv,

29103430 adrese – Blaumaņa ielā 3, Madona  vai pie sociālā darbinieka tajā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta un/vai viņa faktiski dzīvo .

Pakalpojuma saņemšanas veids

Klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegumu, kurā jānorāda: • personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese; • personas likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un faktiskās dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās; • pakalpojuma nepieciešamības pamatojums; • vēlamais saziņas veids (attiecīgi norādot tālruņa numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

5 - 10 darba dienas

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums