Sociālais dienests

Pakalpojuma nosaukums

Personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketas izvērtēšana īpašas kopšanas pabalsta saņemšanai

Pakalpojuma apraksts

Personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējumu pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas pieprasījuma veic pašvaldības sociālā dienesta sociālais darbinieks personai no 18 gadu vecuma, gadījumos, kad tas nepieciešams medicīnisko indikāciju noteikšanai īpašai kopšanai

 

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests

 

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

 

 bezmaksas

 

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Ārija Graumane, sociālās aprūpes un rehabilitācijas daļas vadītāja  arija.graumane@madona.lv  ,

tālrunis – 22045967,64807296, adrese – Blaumaņa ielā 3, Madonā vai pie sociālā darbinieka tajā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta un/vai viņa faktiski dzīvo .

Pakalpojuma saņemšanas veids

  Personas dzīvesvietā

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas pieprasījums

 

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

·         Pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību novērtējums (Bartela indekss) atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumu Nr.279 „Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem” 2.pielikumam.

·         Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienas

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums