Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma ar adresi Ceriņu iela 6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads izsoli

iesūtīts: 2020.02.03 16:59
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2020.gada 21.janvāra domes lēmumu Nr.6 ir mainīti nekustamā īpašuma ar adresi Ceriņu iela 6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads izsoles noteikumi un izsoles norises datums!

Madonas  novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu  ar adresi Ceriņu iela 6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7062 011 0322). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 7062 011 0322) ar kopējo platību 0,1345 ha un bērnudārza ēkas 316,9 m² platībā. Izsoles sākotnējā cena – EUR 23000,00, izsoles solis EUR 500,00, nodrošinājums- EUR 2300,00. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas vai veicams pirkums uz nomaksu, divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas dienas maksājot avansu 10% apmērā no piedāvātās augstākās summas un slēdzot nomaksas pirkuma līgumu ar termiņu līdz 5 gadi.   Izsole notiks 2020.gada 9.martā plkst. 13.00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā 1.stāva zālē. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2020.gada 6.martam plkst.16.00 Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.madona.lv, pašvaldības administrācijā Klientu zālē. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītāju Arti Mūrmani, tālr.20371517.

 NOTEIKUMI

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums