Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

2019. gada 19. martā Madonas novada pašvaldības domē pieņemts lēmums Nr. 104 (protokols Nr.4,  9.p.)  "Par lokālplānojuma nekustamā īpašumā “Norte”, Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējums 7086 010 0219, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” un izdoti saistošie noteikumi Nr.4 "Lokālplānojuma nekustamā īpašumā “Norte”, Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējums 7086 010 0219, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājaslapā www.madona.lv un interneta portālā geolatvija.lv.

 Lēmums
Saistošie noteikumi
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Funkcionālais zonējums
Apgrūtinājumi. Savietotais inženierkomunikāciju plāns. Ielas šķērsprofils
Paskaidrojuma raksts
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums