Paziņojums par “Lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Karjers”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7066 002 0065, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu” izstrādes uzsākšanu.

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2019. gada 29. augusta domes sēdes lēmumu Nr. 364 (protokols Nr.15,9.p.) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašumā “Karjers”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā un darba uzdevuma apstiprināšanu”, Madonas novada pašvaldības dome vēlas informēt, ka  tiek uzsākts izstrādāt lokālplānojumu nekustamā īpašuma “Karjers”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7066 002 0065.

Ar papildus informāciju var iepazīties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.lv/geo/

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma izstrādi  iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: dome@madona.lv līdz 2019.gada 29.septembrim, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.”

‌Lēmums par lokālplānojuma uzsākšanu. Darba uzdevums.

Iesūtīts: 05.09.2019 00:00
 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums