Dzimtsaraksti

Pakalpojuma nosaukums

Laulības (kāzu) jubilejas ceremonijas organizēšana

Pakalpojuma sniedzējs:

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Pašvaldības iniciatīva ģimenes tradīciju kopšanai

Pakalpojuma īss apraksts:

Laulību (kāzu) jubilejas ceremonijas sagatavošana un vadīšana. Ceremonijā tiek godināti un sveikti laulību (kāzu) jubilāri. Laulātie, viņu bērni, mazbērni vai citi ģimenes locekļi iesniedz iesniegumu, pievienojot neformālu informāciju par ģimeni.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Personas, kuras vēlas svinīgi atzīmēt laulības jubileju dzimtsarakstu nodaļā vai citā piemērotā vietā ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

· Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255;

· MND 29.12.2009. lēmums Nr.17.17 " Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" ?ct=makpaknol.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1)    pieteicēja personu apliecinošs dokuments;

2)    iesniegums;

3)    laulības apliecība.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātienē dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātienē dzimtsarakstu nodaļā vai citā piemērotā vietā ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pēc vienošanās, ņemot vērā klientu intereses un dzimtsarakstu nodaļas noslodzi.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Maksa par kāzu jubileju un citu svinīgo ceremoniju sagatavošanu, organizēšanu un vadīšanu saskaņā MND 29.12.2009. lēmums Nr.17.17 "Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" ?ct=makpaknol.

Maksājuma veikšanas iespējas: pārskaitījums; dzimtsarakstu nodaļā skaidrā naudā.

Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801

tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

dzimtsaraksti@madona.lv

www.madona.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

Otrdien             8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Madonas novada pašvaldība, Reģ. Nr. LV 90000054572,

AS „SEB Banka”

Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6

SWIFT kods UNLALV2X

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums