Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Jānis Kļaviņš 25.07.2021 20:48
Labdien! Kad beidzot Madonā būs pieejama sporta zāle (hallē)? Gribam būt viens no sportiskākajiem no[…]vadiem valstī, bet nenodrošinam pat elementāras sporta aktivitāšu iespējas veselības uzlabošanai vakcinētajiem.
Voldemārs Šmugais Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors 03.08.2021 13:22
Labdien! Sporta nodarbības un aktivitātes Madonas sporta centrs sporta nodarbībām un aktivitātēm ir pieejams. Vasaras periodā tajā norit individuālie un komandu treniņi dažādos sporta veidos. Vienīgais pakalpoj[…]ums, kas nav pieejams ir trenažieru zāle, jo operators ir pārtraucis līgumu ar pašvaldību un nepieciešams rīkot konkursu ar mērķi atrast jaunu treneri, kas nodrošinātu treniņus trenažieru zālē. Jāņem vērā, ka tiem sporta centra apmeklētājiem, kas nav BJSS sporta sekciju dalībnieki, nāksies uzrādīt vakcinācijas sertifikātu vai derīgu apliecinājumu par covid-19 izslimošanu.
Kārlis Sudārs 24.07.2021 12:01
Vai Viešūrs (Kaķīša) ezerā joprojām ir spēkā SIA “Čiekuri-Shishki” organizētā licencētā makšķerēšana[…]?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 03.08.2021 15:17
Labdien! Līdzšinējais Viešūra ezera makšķerēšanas nolikums "Par licencēto makšķerēšanu Viešūra (Kaķīša) ezerā" šobrīd nav spēkā. Pašvaldība ir izstrādājusi jaunu nolikumu, kurš iesniegts saskaņošanai valsts ins[…]titūcijām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem jāsniedz savs atzinums.
Tija Žvagina 21.07.2021 19:25
Labdien! Kādā laika periodā ir plānots atspoguļot/iekļaut bijušo Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novadu […]publiskos pasākumus šīs vietnes kalendārā? Paldies!
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 22.07.2021 10:48
Labdien! Līdzīgi, kā pirms Administratīvi teritoriālās reformas noteicošais ir kultūras darbinieku iniciatīva un aktivitāte laikus iesūtot informāciju par katrā no novada teritorijām notiekošajām aktivitātēm. T[…]iklīdz informāciju saņemam, ar to dalāmies pašvaldības komunikācijas kanālos un ievietojam novada pasākumu kalendārā.
Mareks Bacha 21.07.2021 02:57
Sveicināti! Kur un kā var nokārtot zemes grāmatu pēc iespējas lētāk un kāpēc pagasts iesaka to kārto[…]t caur bāriņtiesu? Vai zemes grāmatas kārtošanai ir kādas atlaides?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 21.07.2021 11:39
Labdien! Atbilstoši Zemesgrāmatu likumam zemesgrāmatu pārzināšana piekrīt rajonu (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļām. Katrs nekustamais īpašums jāieraksta zemesgrāmatā tajā zemesgrāmatu nodaļā, kuras darbības […]teritorijā tas atrodas. Dodoties uz zemesgrāmatu nodaļu, ir jābūt sastādītam nostiprinājuma lūgumam, kas līdz ar pircēja un pārdevēja parakstu ir jāapstiprina pie notāra. Vairāk informācijas par nepieciešamajiem dokumentiem pieejams vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā www.zemesgramata.lv. Par izmaksām sīkāk informēs notārs. Nostiprinājumu lūgumu zemesgrāmatai var sastādīt un parakstīt pie jebkura zvērināta notāra Latvijā vai arī bāriņtiesā. Bāriņtiesu likuma 61. panta pirmās daļas 8. punkts paredz: ja viena no līgumslēdzējām pusēm ir deklarēta attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, tad bāriņtiesa ir tiesīga veikt apliecinājumus. Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 2. panta otrajai daļai novados, kuros nav teritoriālā iedalījuma vienību, bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos pilda šā likuma 61. pantā norādītos uzdevumus, ja šajos novados nav notāra. Novados, kuros ir teritoriālā iedalījuma vienības, bāriņtiesa minētos uzdevumus veic tajās novada teritoriālā iedalījuma vienībās, kurās nav notāra. Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam. Par valsts nodevām, ko iekasē bāriņtiesa, vairāk var uzzināt likuma 79. pantā: https://likumi.lv/ta/id/139369-barintiesu-likums
Ieva no pilsētas 16.07.2021 22:28
Labdien! Jūs nopietni! Kas tie par akmeņiem sabārstīti pa pilsētas ielām uz asfalta?Iepriekš pie sli[…]edēm,lietus laikā tur bija jābrauc kā pa "zeminieku",tad citur. Kas sponsorēs nodauzīto mašīnas priekšu krāsot,viss vienos akmeņu caurumos?! Ievērojot atļauto àtrumu tāpat tak viss lido uz mašīnas priekšas!Vai nevar normāli atjaunot asfalta segumu! Skumji
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 03.08.2021 13:51
Labdien! Tehnoloģiju, ko šovasar izmantojām plaisu labošanai uz pilsētas ielām, jau vismaz divas desmitgades pielieto gan Latvijas valsts ceļi, gan autoceļu uzturētāji un būvnieki citviet Eiropā. Piekrītu, ka p[…]āris dienas autovadītājiem tika radītas neērtības, jo ceļš putēja. tehnoloģija paredz, ka dažas diena šķembiņas ir jāpatur uz ceļa, lai tās pagūst iestrādāties emulsijā. Pēc divām dienām tās no brauktuves arī tika noslaucītas. Rūpniecības ielas remontdarbos tika izmantotas smalkas, mīkstas dolomīta izsijas, nevis granīta šķembas, kādas ir pierasts redzēt uz lielajām šosejām, tādēļ ļoti apšaubu, ka tās, ievērojot atļauto braukšanas ātrumu, varētu nodarīt bojājumus auto krāsojumam vai stikliem. Vēlos uzsvērt, ka šī tehnoloģija pagaidām ir vienīgais risinājums, kas, neveicot brauktuves rekonstrukciju, ļauj saglabāt Rūpniecības ielas ļoti sliktā stāvoklī esošo asfalta segumu. Pašvaldība jau divas reizes atkārtoti ir vērsusies Satiksmes ministrijā ar lūgumu piešķirt finansējumu Rūpniecības ielas 1. kārtas asfalta seguma atjaunošanai. Pagaidām esam saņēmuši atteikumu, taču joprojām paļaujamies, ka SM darbiem finansējumu atvēlēs. Atvainojos par remontdarbu laikā sagādātājām neērtībām, taču aicinu iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret īslaicīgiem apgrūtinājumiem, jo neveicot šos darbus Rūpniecības ielas asfalts var 2022. gada pavasari nesagaidīt. Jau drīzumā asfalts tiks labots arī Rūpniecības ielas posmā no Saules ielas rotācijas loka līdz Gaujas ielai.
Jauta- Tajs 15.07.2021 20:18
Labdien, vai cilvēks vispār var pārdot savu dzīvokli pagastam? Vai tas jāpārdod par sevis noteiktu c[…]enu vai pašvaldība var likt novērtēt dzīvokli kādiem ekspertiem un ja jā, tad kurš par šo ekspertu piesaisti maksātu, dome vai iedzīvotājs? Paldies par atbildi!
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks, pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētājs 03.08.2021 13:30
Labdien! Šajā situācijā aicinu ar iesniegumu vērsties Madonas novada pašvaldības domē. Domes deputāti izvērtēs vai konkrētais dzīvokļa īpašums pašvaldībai ir nepieciešams tās funkciju nodrošināšanai. Ja lēmums […]būs pozitīvs, tad jau nākamais solis ir īpašuma novērtēšana, ko veic sertificēts vērtētājs. Šo pakalpojumu apmaksā pats dzīvokļa īpašnieks.
Jānis Ozoliņš 14.07.2021 11:30
Kāpēc atkal novada vadība rīkojas katru reizi savādāk? Lai ieceltu pārvaldes vadītāju Dzelzav', Aron[…]ā, Lazdonā bija vajadzīgs konkurss, kas ir taisnīgi, bet Ērgļos, Lubānā ieliek ko grib? Konkurss vairs nav vajadzīgs. Vai tā nav lobēšana?
Agris Lungevičs Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 23.07.2021 11:58
Labdien! Paldies par jautājumu. Pirms Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) uz pagasta pārvaldes vadītāju amata vietām tika izsludināta pieteikšanās rīkots konkurss. Taču ATR, kas vienlaikus ir gan politis[…]ka, gan administratīva reforma uz novadu atstāj savu ietekmi. Šajā situācija arī lēmumi par apvienības pārvalžu vadītāju iecelšanu bija daļēji politiski. Gan Vilnis Špats, gan Tālis Salenieks ir pieredzējuši vadītāji un politiķi, kuriem novada iedzīvotāji vēlēšanās devuši mandātu pārstāvēt viņu intereses. Viņi to izvēlējās darīt vadot pārvaldes un domes deputāti šo vēlmi balsojumā atbalstīja. Ja domes lēmums nebūtu atbalstošs, tiktu rīkots konkurss, vai arī nominēti citi amata kandidāti. Atgādināšu, ka arī 2009. gadā, veidojoties novadiem, tika pieņemts lēmums par pārvalžu vadītājiem iecelt līdzšinējos pagasta padomju priekšsēdētājus. Tas bija nepieciešams, lai jau tā smagnējo reformu novads varētu īstenot vieglāk un raitāk. Arī šoreiz ir svarīgi, lai apvienotā novada teritorijā reformas gaitā strādā pašvaldības administratīvajā darbā pieredzējuši vadītāji. Visiem jauno pārvalžu vadītājiem ir noteikts pārbaudes laiks – 3 mēneši, kuru laikā, ja darba pienākumi netiek pienācīgi veikti, ir iespējams uzteikt darba līgumu. Jautājums par konkursu rīkošanu uz amatiem ir pamatots. Jaunievēlētajai domei būs nepieciešams izstrādāt vienotu nolikumu darbinieku atlasei, kurā tiktu noteikta kārtība, kādā tiek apstiprināti vai iecelti amatā administrācijas darbinieki. Līdz šim pieeja, kaut arī godīga un caurskatāma, ir bijusi atšķirīga. Pašvaldībā jābūt izstrādātai kārtībai, kādās situācijās noteikti rīkojams konkurss, un, kādās var meklēt amata pretendentus sistēmas iekšienē. Šis ir viens no jaunā domes sasaukuma uzdevumiem.
Māris Vilšķērsts 13.07.2021 16:00
Kad plānots veikt tīrīšanu dīķim Madonā pie Augu/Strauta ielas apļa? Viss ir aizaudzis, ūdenī jau ga[…]diem stāv no koka nolūzušais zars - izskatās briesmīgi.
Gita Lutce Madonas novada pašvaldības Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja 16.07.2021 14:52
Labdien! Strauta ielas dīķa apkārtnē tiek regulāri appļauta zāle. Patreiz nav plānota pašas ūdenstilpnes tīrīšana.
Svenārs Cenārs 13.07.2021 14:54
Labdien, Vai ir iespējams 17-gadīgajiem doties potēties pret Covid-19 tā saucamajā "Brīvajā Rindā" v[…]ai tā tomēr attiecas uz pieaugušajiem?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 14.07.2021 14:19
Labdien! Latvijā 12-17 gadus vecu jauniešu vakcinācija tiek veikta tikai ar Pfizer-BioNTech vakcīnu Comirnaty Plašāka informācija: https://covid19.gov.lv/vakcina. To "brīvās rindas" kārtībā iespējams veikt arī […]Madonas novada vakcinācijas kabinetos vai punktos. Ar datumiem jūlijā, kad iespējams veikt vakcināciju iespējams iepazīties: https://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=10632
Juris Zāle 11.07.2021 18:07
Cik izmaksāja tas brīnums pēdiņās Mētrienas centrā, tik bagāti dzīvojam...
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 14.07.2021 14:23
Labdien! Autoratlīdzība par vides objekta izveidi Mētrienā ir 9000 eiro. Vides objekts veidots no nerūsējošā tērauda, nodrošinot tā ilgmūžību. Mētrienas pagastā šis pagaidām ir vienīgais vides objekts, kas paga[…]stam piešķir mūsdienīgu akcentu un piesaista pagasta apmeklētāju, kā arī vietējo iedzīvotāju uzmanību. Jāpiebilst, ka vides objektus plānots uzstādīt arī citos novada pagastos, kā arī Madonas pilsētā.
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika