Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Xan Wan 25.10.2021 18:24
Labdien. Varbūt jūs varētu pielikt kameras pie vakcinācijas rindas, lai tādējādi varētu sekot līdzi […]rindai attālināti internetā? Kaut vai ar dronu? Jo 8989 nav sazvanāms un man nav i-bankas. Kā arī lūdzu nevarētu norīkot vēl vienu vakcinācijas kabinetu pilsētā? Paldies.
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 27.10.2021 14:08
Labdien! Pateicamies par ieteikumu, taču cilvēku videofiksācija pie vakcinācijas punkta būtu pretrunā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Fizisko personu datu apstrādes likumu.
Irisa Stelmakova 09.10.2021 18:40
Labdien gribetos zinat.Vai berni kuri iet darzina un sez majas 2 nedelas karantina ari var pieprasit[…] lai izmaksa pusdienu naudu vai partikas paku.Paldies
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 11.10.2021 11:41
Labdien! Jūsu minētajā gadījumā, saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa vai karantīnas laikā" (https://www.madona.lv/lat/box/[…]files/Saistosie_noteikumi/Novads/sn_edinasanas_atbalsts_attalinato_macibu_laika_2021.pdf ) ir iespējams pieprasīt atbalstu pārtikas pakas veidā, bet ne naudas pabalstu. Atbalsta apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skatam, kurās izglītojamais ir atradies karantīnā (1,00 eiro par katru dienu). Detalizēti ar pārtikas pakas pieprasīšanas un saņemšanas kartību iespējams iepazīties sasitošajos noteikumos.
Inga akmens 23.09.2021 12:40
Madonas novada teritorijā ir trešais lielākais dižakmens Latvijā "Velna Skroderis". Gājēju tiltiņš, […]kas uz to ved, vizuāli izskatās nedrošs. Pie tiltiņa ir pat zīmīte, ka atbildība par tilta šķēršošanu jāuzņemas pašiem gājējiem. Jautājums- vai apšvaldība šo tiltiņu ir apsekojusi un vai tas ir drošs gājējiem.
Sanita Soma Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas tūrisma darba organizatore 24.09.2021 11:22
Labdien! Dižakmens "Velna Skroderis" atrodas privātīpašumā. Ja saimnieki norāda, ka laipas ir nedrošas, aicinām šo brīdinājumu ņemt vērā.
Liene Zivs 21.09.2021 10:39
Labdien! Kad tiks pieslēgta apkure Madonas 1. vidusskolā? Tas ir necilvēcīgi, bērni sēž maskās, ,[…] skolā remonts- mācības notiek maiņās, pārģērbties nav kur, smakas, trokšņi, caurvējš un pat siltuma nav. Kā iespējams mācīties? Paldies!
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 21.09.2021 16:10
Labdien! Apkure ēkām Valdemāra bulvārī 2a un Skolas ielā 8 apkure tika pieslēgta vakar, 20. septembrī, savukārt skolas ēkā Valdemāra bulvārī 8 tas tiks izdarīts rīt, 22. septembrī.
Ina jautā 20.09.2021 18:40
Labdien, lūdzu norādiet konkrētu linku vai sadaļu, kurā vietā SIA Madonas namsaimnieks mājas lapā ir[…] norādīti izcenojumi atkritumu izvešanai privātpersonām. Nevis maksa par atkritumu nodošanu poligonā, bet konkrēti maksa privātpersonām (piem., atkarībā no konteineru tilpuma, kilogramiem vai citiem parametriem). Paldies.
Oskars Janovičs SIA Madonas namsaimnieks valdes loceklis 21.09.2021 16:12
Labdien! Atbildot uz uzdoto jautājumu, paskaidrojam kā tiek noteikta maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Madonas novada pirmajā atkritumu apsaimniekošanas zonā, (ko apkalpo SIA Madonas namsaimnieks)[…], noteikta šāda sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas kārtība. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek aprēķināta summējot maksu par sadzīves atkritumu savākšanu (pastāvīgā daļa) un to noglabāšanu (mainīgā daļa). Pastāvīgā daļa: Maksa par atkritumu viena kubikmetra savākšanu noteikta saskaņā ar Madonas novada pašvaldības pirmajai atkritumu apsaimniekošanas zonai apstiprināto tarifu – 9.68 EUR/m3, papildus aprēķinot PVN. Mainīgā daļa: Maksa par atkritumu viena kubikmetra noglabāšanu tiek noteikta norēķinu periodā (mēnesī vai ceturksnī) Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas poligonā nodoto atkritumu kopējo svaru (tonnās) reizinot ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto atkritumu noglabāšanas tarifu Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas poligonā un izdalot ar norēķinu periodā savākto atkritumu daudzumu (kubikmetros), papildus aprēķinot PVN. Saite uz uz informāciju mājas lapā: https://madonams.lv/pakalpojumi/atkritumi/
Aleksandrs Jurevics 18.09.2021 19:46
Labdien, Kāds būtu izskaidrojums situācijai, ka komersantam SIA “Čiekuri-Shishki” nolikums par li[…]cencēto makšķerēšanu Viešūra ezerā (Kaķīšu ezerā) zaudēja spēku 24.02.2019, bet saskaņā ar Zemkopības ministrijas Interneta vietnē publiski pieejamo infprmāciju par saņemtajiem pārskatiem un ieņēmumiem no licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas Zivju fonda dotāciju veidošanai, komersants joprojām līdz pat šim brīdim veic iemaksas par realizētajām makšķerēšanas licencēm? Proti, iespējams veic nesankcionētu makšķerēšanas licenču tirgošanu un makšķerēšanas kontroli Viešūra ezerā.
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 24.09.2021 10:02
Labdien! Pašvaldība ir informēta, ka licencētās makšķerēšanas organizētājs Viešūra ezerā (Kaķīšu ezerā) SIA “Čiekuri-Shishki” pēc licencētā makšķerēšanas nolikuma termiņa beigām ir tirgojusi makšķerēšanas licen[…]ces. Šobrīd licencētās makšķerēšanas licences ezerā vairs netiek tirgotas. Tajā pašā laikā SIA “Čiekuri-Shishki” ir Viešūra ezera nomnieki, kur nomas līgums nosaka, ka nomniekam ir pienākums nodrošināt makšķerēšanas noteikumu kontroli ezerā. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, ka pašlaik Viešūra ezerā nepastāv licencētā makšķerēšana, SIA “Čiekuri-Shishki” ir pienākums organizēt makšķerēšanas noteikumu ievērošanu ezerā, piemēram, pieaicinot sabiedriskos vides inspektorus. Tāpat norādām, ka sniegtā informācija, ka SIA “Čiekuri-Shishki” pēc licencētā makšķerēšanas nolikuma termiņa beigām ir tirgojusi makšķerēšanas licences, tiks izskatīta nākamajā pašvaldības Zvejniecības un medību tiesību komisijas sēdē.
Uģis Āboliņš 16.09.2021 11:36
Labdien ! Aizvien vairāk ielu Madonā tiek sakārtotas. Tas protams ir apsveicami. Kārta pienāca ārī […]Strazdu ielai. 14-15. septembrī tika uzliets cietasi segums (piķis ar akmeņiem). Redzot gala rezultātu, radās jautājums. Pēc kādiem kritērijiem tika veidots projets, līdz kurām mājām šis segums tiks izveidots līdz sētas vārtiem un kurām mājām viņš ies ar garām, atstājot 1,5-2 metri smilšu joslu, kur lietus laikā krāsies ūdens? Braucot iekšā un ārā no pagalma tiks bojāts jaunā ielas seguma mala. Vai tik tiešām pietrūka naudas 8-10 kvadrātmetriem cietā seguma?
Edgars Gailums Madonas novada pašvaldības projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists, ceļu inženieris 01.10.2021 10:09
Labdien! Šogad divkārtu virsmas apstrāde Madonas pilsētā tika veikta 12 ielām 2,3 km kopgarumā. Šo darbu ietvaros tika paredzēts uzklāt divkārtu virsmas apstrādi arī tajās nobrauktuvēs, kur līdz ielas sarkanajā[…]m līnijām ir esošais asfaltbetona, betona bruģakmens vai betona segums. Ja esošās nobrauktuves ir bijušas ar grunts vai grants segumu, tad nobrauktuves salaiduma posms ar ielu tika sakārtots grants segumā.
Anna Degumniekim 15.09.2021 11:04
Kad varētu gaidīt asfaltu vai kādu citu labāku ceļa segumu līdz Lubāna ezeram? Rēzeknes novadam no R[…]ēzeknes līdz ezeram visu ceļa posmu ir cienīgams ceļš, tostarp no Degumniekiem līdz Lubāna ezeram ciemiņus vest negribās!?
Edgars Gailums Madonas novada pašvaldības projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists, ceļu inženieris 01.10.2021 10:09
Labdien! Valsts vietējie autoceļi V868 "Meirāni – Degumnieki – Zvidziena" un V560 "Gaigalava – Kvāpāni – Degumnieki" posmā no Degumniekiem līdz Madonas novada teritorijas robežai ar Rēzeknes novadu pieder valst[…]ij. LR Satiksmes ministrija šos autoceļus ir nodevusi VSIA "Latvijas Valsts ceļi" pārraudzībā, bet ikdienas uzturēšanas darbus veic VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs". Ņemot vērā to, ka šo autoceļu posmi nav Madonas novada pašvaldības pārziņā, Madonas novada pašvaldība ir vairakkārt vērsusies LR Satiksmes ministrijā un VSIA "Latvijas Valsts ceļi" ar lūgumu veikt valsts vietējo autoceļu V868 Meirāni – Degumnieki – Zvidziena un V560 Gaigalava – Kvāpāni – Degumnieki posmā no Degumniekiem līdz Madonas novada teritorijas robežai ar Rēzeknes novadu uzlabošanu prioritārā kārtā, izbūvējot melno segumu, lai nodrošinātu sekmīgu uzņēmējdarbību, tūrisma attīstību, kā arī uzlabotu vietējo iedzīvotāju dzīves apstākļus. Tāpat Madonas novada pašvaldība ir sniegusi informāciju Vidzemes plānošanas reģionam un Latvijas Pašvaldību savienībai par nepieciešamību izbūvēt melno segumu šiem ceļu posmiem uz Lubāna ezeru, kas savienotu Madonas un Rēzeknes novadu, nodrošinot autovadītājiem ērtus un kvalitatīvus braukšanas apstākļus. 2020.gadā tika veikta autoceļa V868 "Meirāni – Degumnieki – Zvidziena" grants seguma atjaunošana posmā no Meirāniem līdz krustojumam ar autoceļu V560 "Gaigalava – Kvāpāni – Degumnieki". VSIA "Latvijas Valsts ceļi" informēja, ka valsts vietējiem autoceļiem V868 "Meirāni – Degumnieki – Zvidziena" un V560 "Gaigalava – Kvāpāni – Degumnieki" posmā no Degumniekiem līdz Madonas novada teritorijas robežai ar Rēzeknes novadu nākotnē plānota divkārtu virsmas apstrāde.
Ilva Lejiņa 05.09.2021 09:36
Labdien! Vai tas, ka grandiozais Mīlestības graviņas projekts ir apturēts, nozīmē, ka par šo vietu […]vairs neviens nerūpēsies? Vai netiks atjaunots apgaismojums vai vismaz novāktas saplēstās laternas stikla lauskas un karājošie vadi? Vai kādreis tiks labiekārtoti celiņi, lai lietainā laikā ir iespējams pie augstākās Eiropas strūklakas pieiet bez gumijas zābakiem? Vai "Lazdu laipa" netiks atjaunota tik ilgi, kamēr kāds tajā neielūzīs (šobrīd tur trūkst pāris dēļu)? Vai nolauztie koku zari un vecās lapas arī netiks vāktas?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 14.09.2021 10:10
Labdien! Šogad noslēdzās būvprojekta izstrāde Mīlestības graviņas labiekārtošanai un šobrīd vēl procesā ir iepirkuma procedūra. Projekts ir dalīts trīs izbūves kārtās, kuras secīgi plānots īstenot. Pirms proje[…]kta īstenošanas būtu nesaimnieciski veikt plašākus ieguldījumus graviņas labiekārtojumā, taču resursu un finansējuma ziņā mazāki labiekārtojuma darbi, kā, piemēram, dēļu nomaiņa uz Lazdu laipas tiks veikti.
Inga no Lubānas 03.09.2021 18:16
Vai Lubānā, Tilta ielā iepretim Mākslas skolai var uzlikt ceļa zīmi "gājēju pāreja"? Nav noslēpums, […]ka skolēni šajā vietā šķērso ielu, lai nokļūtu no/uz vidusskola - Māslas skola. Šajā ceļa pomā autovadītājiem ir nepārredzamas ielas nomales, no kurienes bērni pēkšņi parādās.
Tālis Salenieks Madonas novada Lubānas apvienības pārvaldes vadītājs 06.09.2021 11:44
Labdien! Šādu ceļa zīmi nav plānots uzstādīt. Tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, šajā vietā nav paredzēts šķērsot ielu, lai dotos uz vidusskolu (skolu no ielas atdala divi privātīpašumi un ielas pusē, kur atroda[…]s vidusskola, nav trotuāra). Otrkārt, minētais ielas posms atrodas līkumā un ir slikti pārredzams.
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika