„Gājēju ietvju jaunbūve un rekonstrukcija Dzelzavā”

Projekta īstenošanas termiņš

28.12.2010. – 28.12.2012.

Projekta nosaukums

„Gājēju ietvju jaunbūve un rekonstrukcija Dzelzavā”

Projekta mērķis

Veikt visintensīvāk noslogotāko Dzelzavas ciema Kļavu un Ozolu ielas posmu (gājēju ietvju) rekonstrukciju. Vietās, kur pašreizējā satiksmes sistēmas organizācija neatbilst pastāvošo standartu prasībām, izveidot transporta kustības drošības nosacījumiem atbilstošus ceļu satiksmes drošības uzlabojumus Kļavu ielā un Ozolu ielā.

Projektā veicamās aktivitātes:

Projekta aktivitātēs paredzēts gājēju ietves jaunbūve un rekonstrukcija, kas ietver:

 • Sagatavošanas darbus - uzmērīšanu un nospraušanu, koku, krūmu un zaru zāģēšana, betona bloku unapmeļu demontāžu, celmu laušanu, kabeļu aizsargcaurules ievietošanu;
 • Zemes darbus - augu zemes noņemšanu , ierakumu un piebēruma izbūvi, asfaltbetona demontāžu;
 • Caurteku izbūvi, demontāžu un tīrīšanu;
 • Brauktuves segas izbūves darbus;
 • Gājēju ietvju izbūves darbus;
 • Ceļa zīmju uzstādīšanu;
 • Laternu pārvietošanu.

Projekta īstenošanas ieguvumi:

 • Rekonstruēts Ozolu – Kļavu ielas krustojums, kā rezultātā tas kļūs labi pārredzams satiksmes dalībniekiem un pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
 • Uzstādīti satiksmes organizācijas līdzekļi, tai skaitā uzklāti horizontālie apzīmējumi, veikta ceļa zīmju pārvietošana, panākot drošu un visiem satiksmes dalībniekiem saprotamu kustības organizēšanu;
 • Tiks izveidota gājēju ietvju virszemes ūdens novadīšanas sistēma, ievērojot vides un drošas satiksmes prasības;
 • Tiks izbūvēts asfaltbetona segums nobrauktuvēm;
 • Izbūvētas Kļavu un Ozolu ielu posmiem gājēju ietves, atdalot tās no brauktuves ar zaļo zonu un uzstādot gājēju aizsargbarjeras.   

Projekta finansējums

Plānotās projekta izmaksas 95 000,00 Ls, tai skaitā

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums - 79 800,00 Ls - 84 %;

Valsts budžeta dotācija 2 849,99 Ls - 3% un

Madonas novada pašvaldības finansējums 12 350,01 Ls  - 13%.

Projekta ieviešanas gaita

 • Izstrādāts būvniecības tehniskais projekts, ko veica SIA „Ceturtais stils”;
 • 01.06.2011. noslēgts līgums ar SIA "Madonas namsaimnieks" par būvdarbu izpildi;
 • 07.06.2011. noslēgts līgums ar SIA "Polyroad" par būvuzraudzības darbu izpildi;
 • 07.06.2011. noslēgts līgums ar SIA "Ceturtais stils" par autoruzraudzības darbu izpildi;
 • 25.07.2011. uzsākti ietves izbūves darbi Dzelzavas pagasta Kļavu un Ozolu ielā.
 • 17.11.2011. sakarā ar tehnoloģisko pārtraukumu būvdarbi ir apturēti.
 • 02.04.2012. gājēju ietves izbūve Kļavu un Ozolu ielā Dzelzavas ciemā ir atsākti.
 • 16.07.2012. būvdarbi pabeigti.
 
Kopējās projekta realizācijas izmaksas – Ls 150 351.26, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – Ls 79 800,00 un valsts budžeta dotācija pašvaldībām - Ls 2 849,99

Projekta publicitāte:

1.
 Publikācija “Izbūvēs gājēju ietves Dzelzavas pagastā”, Madonas Novada Vēstnesis / 2011. gada maijs-jūnijs (3. lapa)

2. Publikācija, Madonas Novada Vēstnesis / 2012. gada oktobris (6. lapa)
 

© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums