MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE


2015. gada 16. jūnijs


Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

287

Par vienošanās ar A/S “Madonas ūdens” apstiprināšanu 
Pielikums 

G.Dambenieks

2

288

Par Madonas novada pašvaldības galvojuma sniegšanu AS „Madonas ūdens” apstiprinātajam Kohēzijas fonda projektam „ Madonas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” Ident. Nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/007

G.Dambenieks

3

289

Par Madonas novada pašvaldības aizņēmuma ņemšanu Kohēzijas fonda projekta „Madonas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” Ident. Nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/007 īstenošanai

G.Dambenieks

4

290

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes nolikumā

I.Mālniece

5

291

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2014. lēmumā Nr.810 ‘’Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos’’ 8.p.- Ļaudonas pagasta pārvaldes amata vienību saraksts (protokols Nr.27, 28.p.)

I.Dreimane

6

292

Par ierobežojošo ceļa zīmju uzstādīšanu

A.Šķēls

7

293

Par apsaimniekošanas un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā

A.Mūrmanis

8

294

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2014. lēmumā Nr.810 ‘’Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos’’ 5.p.- Kalsnavas pagasta pārvaldes amata vienību saraksts (protokols Nr.27, 28.p.)

A.Mūrmanis

9

295

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

A.Mūrmanis

10

296

Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes  2015.gada budžetā

S.Smelters

11

297

Par finansējuma piešķiršanu Barkavas pansionāta atpūtas laukuma un lapenes izbūvei 

Pielikums 

S.Smelters

12

298

Par zemes vienības piekritību pašvaldībai

A.Vīle-Bērziņš

13

299

Par grozījumiem Aronas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

A.Piekalns

14

300

Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta grozījumiem

J.Rieksts

15

301

Par zemes piekritību Madonas novada pašvaldībai

A.Dzenovskis

16

302

Par zemes piekritību Madonas novada pašvaldībai

A.Dzenovskis

17

303

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību Madonas novada pašvaldībai

A.Dzenovskis

18

304

Par mikroautobusa iegādi Mētrienas pagasta pārvaldes vajadzībām

A.Dzenovskis

19

305

Par Mētrienas pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta grozījumiem

A.Dzenovskis

20

306

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

V.Gotlaufs

21

307

Par SIA "Madonas slimnīca" iesniegumu par auto stāvlaukuma paplašināšanu

A.Stuburs

22

308

Par finansējuma piešķiršanu Sporta un atpūtas centram „Smeceres sils” BMX trases seguma renovācijai 
Pielikums 

G.Ikaunieks

23

309

Par Madonas novada pašvaldības īpašuma Gaujas ielā 4-4, Madonā izsoles rezultātu apstiprināšanu

E.Zāle

24

310

Par grozījumiem 2015.gada 21.aprīļa Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.174

E.Zāle

25

311

Par atteikumu izsniegt piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai nepilsoņa īpašumā

E.Zāle

26

312

Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai nepilsoņa īpašumā

E.Zāle

27

313

Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai nepilsoņa īpašumā

E.Zāle

28

314

Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai nepilsoņa īpašumā

E.Zāle

29

315

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar adresi xxx, Madona atsavināšanu

E.Zāle

30

316

Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu ar adresi Saules iela xxx, Madona atsavināšanu

E.Zāle

31

317

Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Madonas novadā 
Pielikums 

E.Zāle

32

318

Par ārtelpas Vesetas ielā 4, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanā

H.Pujats

33

319

Par finansējuma piešķiršanu Īpašuma uzturēšanas nodaļai lietotas automašīnas iegādei

G.Ķeveris

34

320

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība”

B.Vindele

35

321

Par grozījumiem Jaunatnes lietu komisijas sastāvā

A.Lungevičs

36

322

Par finansiālu atbalstu J.Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņiem dalībai Latvijas Jauniešu pūtēju izlases orķestrī

K.Udrass

37

323

Par finansiālu atbalstu J.Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņiem dalībai Latvijas mūzikas skolu audzēkņu radošajā nometnē PLUS

K.Udrass

38

324

Par finansiālu atbalstu A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolniekam xxx

K.Udrass

39

325

Par finansiālu atbalstu dalībai Eiropas Inženieru sacensībās EBEC

K.Udrass

40

326

Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai  paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadali 2015.gadam 

Pielikums 

K.Udrass

41

327

Par automašīnas PEUGEOT  EXPERT izsoles rezultātu apstiprināšanu un cita atsavināšanas veida noteikšanu

I.Miķelsons

42

328

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

I.Mālniece

 

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums