MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE


2015. gada 28. maijs


Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

264

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2014. lēmumā Nr.810 „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos”  2.p.- Barkavas pagasta pārvaldes amata vienību saraksts (protokols Nr.27, 28.p.)

Staņislavs Smelters

2

265

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvaldes nolikumā

Viktors Abramovs

3

266

Par aizņēmuma ņemšanu “Madonas novada Ošupes ciema ūdenssaimniecības attīstība”

Aigars Šķēls

4

267

Par galvojuma sniegšanu SIA „Ošupes KU”

Aigars Šķēls

5

268

Par aizņēmuma ņemšanu projektam “Madonas novada Sarkaņu pagasta Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstība”

Andris Simtnieks

6

269

Par galvojuma sniegšanu SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums”

Andris Simtnieks

7

270

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību Madonas novada pašvaldībai

Andris Dzenovskis

8

271

Par finansējuma piešķiršanu šķeldas uzglabāšanas laukuma izbūvei sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums”

Uldis Lielvalodis

9

272

Par ēkas Madonā, Saieta laukumā 2a iegādi

Romāns Hačatrjans

10

273

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2015.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.196 (protokols Nr.8, 23.p.) „Par aizņēmuma ņemšanu ēkas Madonā, Saieta laukumā 2a iegādei”

Romāns Hačatrjans

11

274

Par aizņēmuma ņemšanu veikala telpu par internāta telpām vienkāršotai atjaunošanai Madonas Valsts ģimnāzijas vajadzībām Tirgus ielā 3, 1.stāvā, Madonā, Madonas novadā,  finansēšanai

Ilona Gleizde

12

275

Par grozījumiem Medību koordinācijas komisijas sastāvā

Helmuts Pujats

13

276

Par zobārstniecības kabineta izveidi Parka ielā 6, Madonā

Helmuts Pujats

14

277

Par biedrības „Melnais Piens” finansiālo atbalstu  

Jānis Kļaviņš

15

278

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

16

279

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Andris Rieba

17

280

Par finansējuma piešķiršanu Madonas pilsētas svētku koncerta dalībnieku ēdināšanai

Solvita Seržāne

18

281

Par saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 27.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.9 „Madonas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās apstiprināšanu” 

Pielikums 

Āris Vilšķērsts

19

282

Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Saules ielā 35,  Madona

Āris Vilšķērsts

20

283

Par Madonas novada pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumiem 

‌Pielikums 

Biruta Vindele

21

284

Par Mārcienas pansionāta  vadītāja iecelšanu

Andris Sakne

22

285

Par transportlīdzekļu atsavināšanu

Āris Vilšķērsts

23

286

Par būvdarbu līguma slēgšanu veikala telpu par internāta telpām vienkāršotai atjaunošanai Madonas Valsts ģimnāzijas vajadzībām Tirgus ielā 3, 1.stāvā, Madonā, Madonas novadā,  būvniecībai

Ilona Gleizde

 

© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums