.

Vidzemes iekļaujošās nedēļas moto – dažādība, vienlīdzība un sapratne

Vidzemes plānošanas reģions kā pasākumu iniciators visas nedēļas garumā no 25. septembra līdz 30. septembrim Vidzemē – Madonas, Gulbenes, Cēsu, Alūksnes, Valmieras, Smiltenes un Valkas novados kopā ar pakalpojumu sniedzējiem – pašvaldībām un biedrībām – organizēja dažādus tematiskos pasākumus “Vidzeme iekļauj” projekta ietvaros. Vidzemes iekļaujošās nedēļas pasākumu mērķis – informēt sabiedrību par paveikto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu – dienas aprūpes centru, grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu – izveidē deinstitucionalizācijas procesa ietvaros, ļaut ielūkoties to darbībā, kā arī pavadīt laiku kopā.
iesūtīts: 09.10.2023lasīt tālāk

Vidzemes iekļaujošās nedēļas aktivitātes - arī Madonas novadā!

Pasākumi Iekļaujošās nedēļas ietvarā vairākās Vidzemes pašvaldībās, kad ikviens aicināts uz kopīgu darbošanos deinstitucionalizācijas procesā izveidotajos sabiedrībā balstītajos sociālajos pakalpojumos – dienas aprūpes centros, grupu dzīvokļos, specializētajās darbnīcās. Pasākumi nedēļas garumā, lai būtu kopā un lauztu pieņēmumus.
iesūtīts: 20.09.2023lasīt tālāk

Mārcienā izbūvēs 16 grupu dzīvokļus

Deinstitucionalizācijas (DI) projekta ietvaros uzsākti būvdarbi Meža ielā 5, Mārcienā, kur daļā dzīvokļu ēkas tiks izveidoti grupu dzīvokļi. Madonas novada pašvaldība kopš 01.01.2020. īsteno projektu Nr.9.3.1.1/19/I/041 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā” .
iesūtīts: 21.06.2023lasīt tālāk

Deinstitucionalizācijas procesa ilgtspēja pašvaldībā

Šogad noslēdzas būtisks sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides un ieviešanas jeb DI procesa posms, kā ietvaros kopš 2016. gada pašvaldībās izveidota apjomīga pakalpojumu infrastruktūra cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Šo gadu gaitā izdevumi par pakalpojumu sniegšanu kompensēti no ES fondu līdzekļiem, savukārt, sākot jau ar 2023. gada nogali, pašvaldībām būs jāparedz būtisks līdzekļu apjoms šo DI procesa ietvaros izveidoto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. DI procesu uzsākot, pašvaldības uzņēmās saistības pakalpojumu nodrošināšanai nākotnē.
iesūtīts: 03.05.2023lasīt tālāk

Vidzemes plānošanas reģions uzsācis plašu diskusiju par deinstitucionalizācijas procesa ilgtspēju pašvaldībās

Apvienojot ministriju, pašvaldību pārstāvjus un politiķus, kā arī sociālo pakalpojumu sniedzējus, Vidzemes plānošanas reģions pasākumā “Zīmējam nākotni” janvāra izskaņā aizsāka plaša mēroga diskusiju par deinstitucionalizācijas (DI) procesa attīstību pašvaldībās, beidzoties Eiropas savienības (ES) fondu finansējumam 2023. gadā. Šobrīd oficiālā vēstulē Vidzemes plānošanas reģions rosina atbildīgās ministrijas pēc iespējas ātrāk uzsākt darbu pie sociālo pakalpojumu finansēšanas modeļa izstrādes, kā arī paredzēt valsts budžeta līdzekļus sociālo pakalpojumu līdzfinansēšanai.
iesūtīts: 15.02.2023lasīt tālāk

Vidzemes plānošanas reģions kopā ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem un Strenču slimnīcu meklē iespējas efektīvākai sadarbībai

Lai pārspriestu iespējamo rīcību un sadarbību dažādās krīzes situācijās, kas skar cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem un viņu veselības aprūpi, Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji kopīgi ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem tikās ar Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas vadību un ārstiem.
iesūtīts: 09.12.2022lasīt tālāk

Iekļaujošās nedēļas aktivitātes Madonas novadā!

Vidzemes iekļaujošās nedēļas laikā, kad ikviens varēja apmeklēt un kopīgi darboties kādā no pašvaldībās izveidotajiem dienas aprūpes centriem, grupu dzīvokļiem, specializētajām darbnīcām cilvēkiem ar invaliditāti, aizvadīti 17 dažāda mēroga pasākumi, pulcējot vairāk nekā 500 darbīgu un ieinteresētu cilvēku. Pasākumi notika Cēsu, Valmieras, Alūksnes, Smiltenes, Valkas novados un arī Madonā.
iesūtīts: 28.10.2022lasīt tālāk

Vidzemnieki iepazīst sociālos pakalpojumus savā apkārtnē

Vidzemes iekļaujošās nedēļas laikā, kad ikviens varēja apmeklēt un kopīgi darboties kādā no pašvaldībās izveidotajiem dienas aprūpes centriem, grupu dzīvokļiem un specializētajām darbnīcām cilvēkiem ar invaliditāti, aizvadīti 17 dažāda mēroga pasākumi, pulcējot vairāk nekā 500 darbīgu un ieinteresētu cilvēku.
iesūtīts: 11.10.2022lasīt tālāk

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums Madonas novada Liezēres pagastā Ozolos

2016. gada 1. martā Vidzemes plānošanas reģions ar Madonas novada pašvaldību noslēdza sadarbības līgumu, īstenojot deinstitucionalizācijas plānu ar mērķi palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.
iesūtīts: 11.08.2022lasīt tālāk
   1 2 3   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums