Pašvaldība

Pakalpojuma nosaukums

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās

Pakalpojuma apraksts

 

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un izsniedz atļauju tirdzniecībai publiskās vietās (ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai) vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. Atļauju izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļa vai attiecīgā pagasta pārvalde

Pakalpojuma saņēmējs

Juridiskas personas un fiziskas personas

Pakalpojuma apmaksas veids

Iemaksājama pašvaldības nodeva, saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā”.

Nodeva jāsamaksā pirms pakalpojuma saņemšana skaidrā naudā Madonas novada pašvaldības kasē Saieta laukumā 1, Madonā vai ieskaitāma Madonas novada pašvaldības norādītajā norēķinu kontā.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

Klātienē, pa pastu.

 Adrese, uzziņas, konsultācijas

Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļa    

adrese –  Saieta laukums 1, Madona, 101.kab.

tālrunis – 64860090

e-pasts: pasts@madona.lv

 

vai attiecīgā Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldē

Pakalpojuma saņemšanas veids

Klātienē, pa pastu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniedzēja iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai (veidlapa)

Pielikumā jāpievieno (pēc nepieciešamības):

•         PVD Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija;

•         Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licences kopija.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

•         12.05.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību”;

•         Likums „Par nodokļiem un nodevām”;

•         Alkoholisko dzērienu aprites likums;

•         Madonas novada pašvaldības 29.04.2010. saistošie noteikumi Nr. 13 “Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā”.

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

 5 darba dienas

Kategorija
 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums