Dzimtsaraksti

  Pakalpojuma nosaukums

  Laulības (kāzu) jubilejas ceremonijas organizēšana

  Pakalpojuma sniedzējs:

  Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

  Pašvaldības iniciatīva ģimenes tradīciju kopšanai

  Pakalpojuma īss apraksts:

  Laulību (kāzu) jubilejas ceremonijas sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu nodaļas telpās. Ceremonijā tiek godināti un sveikti laulību (kāzu) jubilāri. Laulātie, viņu bērni, mazbērni vai citi ģimenes locekļi iesniedz iesniegumu, pievienojot neformālu informāciju par ģimeni

  Pakalpojuma saņēmējs:

  ·   Fiziska persona

  ·   Publisko tiesību juridiska persona

  Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

  Personas, kuras vēlas svinīgi atzīmēt laulības jubileju dzimtsarakstu nodaļā

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

  ·   Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255

  ·   MND 29.12.2009. lēmums Nr.17.17 " Nolikums par Madonas novada

  Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" ?ct=makpaknol

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  1)    pieteicēja personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;

  2)    iesniegums - jāiesniedz oriģināls;

  3)    laulības apliecība - jāuzrāda oriģināls

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

  Klātiene - iesniedz iesniegumu klātienē dzimtsarakstu nodaļā

  Pakalpojuma saņemšanas veids:

  Klātiene - ierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā

  Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

  Pēc vienošanās, ņemot vērā klientu intereses un dzimtsarakstu nodaļas noslodzi

  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

  o Maksa par kāzu jubileju un citu svinīgo ceremoniju sagatavošanu, organizēšanu un vadīšanu saskaņā MND 29.12.2009. lēmums Nr.17.17 "Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" ?ct=makpaknol   EUR 51,65

  Maksājuma veikšanas iespējas: pārskaitījums; dzimtsarakstu nodaļā skaidrā naudā

  Administratīvais process:

  Nav

  Apstrīdēšanas/

  pārsūdzības iespējas:

  Nav

  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

  2.līmenis (Apliecinātā identitāte)

  Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

  Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV4801

  tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

  dzimtsaraksti@madona.lv

  www.madona.lv

  Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

  Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

  Otrdien              8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

  Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

  Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

  Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

  Sestdien           svinīgās reģistrācijas ceremonijas

  Citā laikā - iepriekš piezvanot (tālr. +371 6480073, +371 29114065) un apmeklējumu saskaņojot ar nodaļas vadītāju)

  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

  Madonas novada pašvaldība, Reģ. Nr. LV 90000054572,

  AS „SEB Banka”

  Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6

  SWIFT kods UNLALV2X

   
  © 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Piekļūstamības paziņojums