.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Publicēts:11.05.2018
Finansējuma saņēmēja nosaukums:SIA „Madonas Siltums” , reģ. Nr. 45403004471, Cesvaines iela 24a, Madona, Madonas nov., LV-4801.
Kontaktinformācija:kontaktpersona procedūras iepirkumu stadijā juriste Edīte Arāja, tālr.: +371 26564138; e-pasts: editearaja@inbox.lv,
tehniskajos jautājumos: siltumenerģētikas inženieris Ivars Grandāns,
tālr. : +371 26564598, e-pasts: firmam@inbox.lv
Projekta nosaukums, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra:Būvdarbi tiks veikti, pamatojoties uz 2018. gada 3.aprīlī noslēgto līgumu Nr. 4.3.1.0/17/A/068 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros par projekta ”Savienojošā siltumtīklu posma būvniecība, savienojot apdzīvotas vietas “Dzelzava” un “Aizpurvi”” īstenošanu.
Iepirkuma procedūras nosaukums:„Savienojošā siltumtīklu posma būvniecība, savienojot apdzīvotas vietas “Dzelzava” un “Aizpurve””, identifikācijas Nr. MS 2018/2 KF
Līguma veids:Būvdarbi
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:iepirkuma priekšmets ir centralizēto pārvades siltumtīklu izbūve Dzelzavas pagasta Dzelzavas un Aizpurves ciemos saskaņā ar tehnisko specifikāciju un būvprojektu.
Informācija par Nolikuma pieejamību:Visi iepirkuma procedūras dokumenti elektroniski ir pieejami šeit. Papīra formātā ar iepirkuma nolikumu un pielikumiem ir iespēja iepazīties arī uz vietas no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 (piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00, pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00) SIA “Madonas Siltums”, Cesvaines ielā 24a, Madonā, siltumenerģētikas inženiera kabinetā, iepriekš sazinoties pa telefonu +371 26564598.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:03.07.2018 13:50
Publicēti grozījumi:Uzmanību pretendentiem!
Iepirkuma procedūras dokumentos ir veikti grozījumi un termiņš pagarināts.
Lēmuma pieņemšanas datums:13.07.2018
Pretendenta nosaukums, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu:SIA “HALLE B”, reģ. Nr. 40003296208,
Rūpniecības iela 20, Madona,
Madonas nov., LV-4801.
Pretendenta piedāvātā līgumcena / euro:445348,57
Iepirkuma stadija:Pabeigts
Dokumentācija:
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums