Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vīķi”, Aronas pagasts, Madonas novads izsoli

iesūtīts: 2020.06.08 10:12
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Vīķi”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7042 006 0672).

Nekustamais īpašums sastāv no divām neapbūvētām zemes vienībām ar kopējo platību 2089 kv.m. Izsoles sākotnējā cena – EUR 1300,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- EUR 130,00. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas. Izsole notiks 2020.gada 9.jūlijā plkst. 10.30 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā 1.stāva zālē. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2020.gada 8.jūlijam plkst.15.00 Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.madona.lv, pašvaldības administrācijā Klientu zālē. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar pagasta pārvaldes vadītāju Reini Silupu, tālr.28080508. 

‌NOTEIKUMI 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika