Izsole

iesūtīts: 2017.03.08 11:12
Kalsnavas pagasta pārvalde nodod nomas tiesību izsolei Madonas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību „Aizbaru jaunlopu novietne” Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā (kadastra Nr. 7062 002 0060).


Zemes vienības platība- 2 ha. Objekta izmantošanas mērķis- zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz zemes gabala atrodas būve, kam īpašuma tiesības nav noskaidrotas.

Zemes kadastrālā vērtība 1340,00 EUR. Nomas tiesību izsoles sākotnējā nomas maksa gadā ir 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības – 20,10 EUR, kas ir izsoles sākumcena un papildus nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi. Nomas tiesību izsoles solis ir 0,1% no zemes kadastrālās vērtības.

Izsole notiks 2017.gada 20.martā plkst.11.00 Kalsnavas pagasta pārvaldes administrācijas ēkā, Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, 3.stāvā.

Izsolei reģistrēties var Kalsnavas pagasta pārvaldē, Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā līdz 2017.gada 20.marta plkst.10.00, darba laikā (pirmdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8.00 līdz 17.00; otrdien no plkst. 8.00 līdz 18.00; piektdien no plkst. 8.00 līdz 16.00).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kalsnavas pagasta pārvaldes mājaslapā www.kalsnava.lv vai Kalsnavas pagasta pārvaldē, Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, pie sekretāres.

Ar izsoles objektu var iepazīties, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku ar zemes lietu speciālisti Lieni (tālr.Nr. 29535370 vai 64807255). 

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums